Pölynimurien vertailututkimus käynnissä

Pölynimureihin on tullut pakolliseksi energiamerkintä, jonka ohjaa tuotekehitystä ja jonka avulla kuluttaja voi vertailla imureiden välisiä eroja imurointituloksessa, poistoilman puhtaudessa ja energiankulutuksessa. Energiamerkinnän tiedot perustuvat standardimittauksiin, joissa selvitetään imurin suorituskykyä mutta ei käyttöominaisuuksia. Työtehoseurassa meneillään olevassa testissä pölynimureita tarkastellaan erityisesti käyttöominaisuuksien ja käyttömukavuuden näkökulmasta.

Työtehoseurassa meneillään olevassa pölynimureiden vertailutestissä on mukana 11 letkupölynimuria.

Tulosten tarkastelussa hyödynnetään energiamerkin tietoja. Käytännön imurointitapahtumaa simuloivissa suorituskykykokeissa testataan niitä ominaisuuksia, joissa on aiempien testien aikana havaittu eroja. TTS:n testissä selvitetään muun muassa suuttimen imurointileveyttä, nurkkien ja seinänvierustojen imurointitulosta ja jäännöspölyn määrää.

Työtehoseuran vertailutestissä on mukana 11 letkupölynimuria. Testissä imureita tarkastellaan erityisesti niiden ominaisuuksien suhteen, jotka vaikuttavat imurin käyttömukavuuteen, työn sujuvuuteen ja imuroinnin lopputulokseen. Mukana on myös neljä pölypussitonta imuria. Kuva Tarja Marjomaa.Työtehoseuran vertailutestissä on mukana 11 letkupölynimuria. Testissä imureita tarkastellaan erityisesti niiden ominaisuuksien suhteen, jotka vaikuttavat imurin käyttömukavuuteen, työn sujuvuuteen ja imuroinnin lopputulokseen. Mukana on myös neljä pölypussitonta imuria. Kuva Tarja Marjomaa.

Käyttöominaisuudet pääosassa

Testissä perehdytään erityisesti pölynimureiden käytettävyyteen, eli niihin ominaisuuksiin, joilla on vaikutusta laitteen käyttömukavuuteen, työn sujuvuuteen ja imuroinnin lopputulokseen. Tarkasteltavia ominaisuuksia ovat muun muassa erilaisten suuttimien toimivuus, imurin liikuteltavuus, valitsimien käytettävyys, suodattimien ja pölypussien vaihtaminen sekä käyttöohjeen luettavuus ja selkeys. Mukana on neljä pölypussitonta mallia, joissa mielenkiinto kohdistuu pölysäiliön toimivuuteen ja puhdistamiseen liittyviin tekijöihin.

Testin tulokset kokonaisuudessaan TTS:n tiedotesarjassa: Pölynimurien vertailutesti, TTS:n tiedote, Asuminen, teknologia ja palvelut, 4/2015 (691).

Energiamerkinnässä tietoja suorituskyvystä ja energiatehokkuudesta

Syyskuussa 2014 astui voimaan Eu -direktiivi, joka rajoittaa verkkokäyttöisten pölynimurien maksimiottotehoa ja asettaa alarajan niiden imukyvylle. Samassa yhteydessä pölynimureihin tuli pakolliseksi energiamerkki, joka helpottaa imureiden keskinäistä vertailua ostotilanteessa. Yleiskäyttöön tarkoitetut, kovalle lattialle tarkoitetut sekä mattoimurit on eroteltu omiksi laiteryhmikseen ja niille on omat energiamerkkinsä. Kotitalouksissa käytettävät imurit ovat useimmiten yleiskäyttöön tarkoitettuja imureita. Energiamerkintä ei koske robotti-imureita, akkukäyttöisiä varsi-imureita, märkäimureita eikä keskuspölynimureita. Vuonna 2017 energiamerkintä laajenee koskemaan hienopölyn vesisuodattimella varustettuja imureita. Samalla vaatimukset tiukentuvat ja energiankulutuksen luokitteluasteikko tulee olemaan A+++ - D.

Pölynimureiden energiamerkissä ilmoitetaan laitteen vuotuinen energiankulutus ja energialuokka asteikolla A-G. Poistoilman puhtaus ja puhdistuskyky lattialta ja matolta ilmoitetaan myös asteikolla A-G.Pölynimureiden energiamerkissä ilmoitetaan laitteen vuotuinen energiankulutus ja energialuokka asteikolla A-G. Poistoilman puhtaus ja puhdistuskyky lattialta ja matolta ilmoitetaan myös asteikolla A-G.
Lisäksi merkissä ilmoitetaan laitteen ääni. Energiamerkki helpottaa imureiden vertailua ja sen on oltava selvästi esillä myymälässä olevissa pölynimureissa. Kuvat Tarja Marjomaa.Lisäksi merkissä ilmoitetaan laitteen ääni. Energiamerkki helpottaa imureiden vertailua ja sen on oltava selvästi esillä myymälässä olevissa pölynimureissa. Kuvat Tarja Marjomaa.

Maksimiottoteho alle 1600 wattia

Imureiden ottotehot ovat olleet suuria, jopa yli 2000 wattia, joka on ollut myös vahva myyntiargumentti. Suuri wattimäärä, eli nimellisen ottotehon määrä ei kerro imurin pölynpoistotehosta. Maksimiottotehon pieneneminen ei automaattisesti heikennä imurin puhdistustulosta, sillä lopputulokseen vaikuttavat myös muun muassa imurin tiiveys ja suuttimien muotoilu. Myytävien imureiden maksimiteho saa olla jatkossa enintään 1600 wattia. Energiamerkin on oltava selvästi esillä myymälässä olevissa pölynimureissa.

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki sekä malli mallitunniste

Energiatehokkuusluokka kertoo pölynimurin energiatehokkuudesta asteikolla A-G

Suodatuskyky poistoilman pölyjäämäluokka asteikolla A-G kertoo, kuinka paljon tilaan palautuu pölyä imurin poistoilman mukana

Pölynimukyky kertoo asteikolla A-G, kuinka paljon imuri kerää pölyä matolta.

Vuotuinen energiankukutus (kWh/vuosi) on laskettu se mukaan, että 87 neliön tila imuroidaan 50 kertaa vuodessa

Äänitaso (dB(A)) on tyypillisesti noin 70–80 desibeliä.

Pölynimukyky kertoo asteikolla A-G, kuinka paljon imuri kerää pölyä kovalta lattialta.

energ
 
Julkaistu
7.7.2015