Saunan panelointi

Tarvittavat työvälineet

- viimeistelynaulain

  - vasara
   - hienohampainen sirkkeli
    - lyöntikapula
     - vesivaaka
      - rullamitta
       - tuurna


        Ennen työtä tarkistetaan, että sauna on eristetty hyvää rakentamistapaa noudattaen ja saumat on teipattu tiiviisti alumiiniteipillä. Työohje sisältää koolauspuun asennuksen sekä katon ja seinän paneloinnin. Paneelit on hyvä tarkastaa poikkeamien takia ennen asentamista. Paneelit tuodaan kuivaan huoneilmaan vähintään vuorokautta ennen asentamista.

        ”Puutavaran kosteus ei poikkea kiinnitettäessä haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta. Lämpimään tilaan asennettavan puuverhouksen ja -päällystyksen suositeltava asennuskosteus on enintään 10 %.” (SisäRYL 2013, 204)

        Tuuletusriman asennus:

        Paneelien alle on jätettävä minimissään 20 mm tuuletusrako. Se luodaan kiinnittämällä esimerkiksi 22 x 45 mm rima runkotolppiin k600 mm:n jaolla. Jos paneelit kiinnitetään pystysuoraan, lisätään toinen koolausrivi vaakaan tuulettumisen varmistamiseksi.

        Koolausrimat voidaan kiinnittää naulaamalla. Tarkista pystysuoruus vesivaa’alla.Koolausrimat voidaan kiinnittää naulaamalla. Tarkista pystysuoruus vesivaa’alla.
        Alumiiniteippi on tiiviisti sokkelilaatoituksen päällä.Alumiiniteippi on tiiviisti sokkelilaatoituksen päällä.
        Kuvassa valmis koolaus. Huomaa lauteille ja muille ripustuksille tehtävät kiinnitystuet.Kuvassa valmis koolaus. Huomaa lauteille ja muille ripustuksille tehtävät kiinnitystuet.

        2. Koolausrimojen asentamisen jälkeen tarkasta, että alumiinipaperi on ehjä ja tiivis. Paikkaa tarvittaessa alumiiniteipillä.

        Panelointi:

        Mittaus ja sahaus

        3. Seinien ja katon paneelit on hyvä mitata ja katkaista valmiiksi koko verhoiltavalle alueelle. Huomioidaan katon ja seinien välinen ilmarako (5–10 mm). Seinän panelointi aloitetaan 150 mm valmiin lattian korkeudesta ja limitetään 50 mm lattiamateriaalin ylösnoston päälle. Mikäli katon viimeinen lauta on jäämässä 20 mm kapeammaksi, kavennetaan ensimmäisen laudan urapuolta.

        Paneelien kiinnitys

        4. Jos seinän lisäksi paneloidaan katto, on helpompi aloittaa siitä. Seinän panelointi aloitetaan alhaalta ylöspäin urospontti edellä. Ensimmäinen paneeli kiinnitetään vasta lattian pintamateriaalin ylösnoston jälkeen. Naulat voidaan kiinnittää näkyviin tai piiloon. Piilokiinnityksessä naulataan vinoon urospontin huulloksesta tai naaraspontin urasta siten, että naula jää seuraavan paneelin taakse piiloon. Jos naula jää pystyyn ja seuraava paneeli ei kiinnity kunnolla ponttiin, lyödään naulaa varovasti tuurnalla.

        Piilokiinnitys urospontista.Piilokiinnitys urospontista.

        Vaakapanelointi

        1. Aloituspaneeliksi valitaan mahdollisimman suora lauta. Paneeli kiinnitetään ensin kahdella naulalla ja tarkistetaan paneelin korkeusasema ja vaakasuoruus. Tämän jälkeen paneeli kiinnitetään kokonaan jokaisen tukipuun kohdalta. Pystynurkat voidaan sahata jiiriin tai suorakulmaiseen liitokseen. Paneelien kiristämisessä välikappaleena kannattaa käyttää paneelin palasta. Viimeinen kavennettu paneeli kiinnitetään edelliseen ehjään paneeliin ja tämän jälkeen paneelit kiinnitetään yhdessä seinään. Huomaa jättää 5–10 mm ilmarako seinän ja katon paneeleihin.

        Kiristäminen paneelin palasella.Kiristäminen paneelin palasella.
        Pystypanelointi

        1. Pystypanelointi aloitetaan nurkasta ja edetään vasemmalta oikealle. Alareuna aloitetaan 150 mm korkeudesta ja laudan päät sahataan noin 30 asteen kulmaan ”tippanokiksi”. Viistotut alapäät käsitellään tarkoitukseen soveltuvalla pintakäsittelyaineella. Ensimmäinen paneeli kiinnitetään yhdellä naulalla yläpäästä ja tarkistetaan pystysuoruus vesivaa’alla. Tämän jälkeen paneeli voidaan kiinnittää kokonaan.

        Jatkokset

        Paneelit jatketaan aina tuen kohdalta. Saman tuen kohdalla ei saa olla vierekkäisiä jatkoksia, vaan välissä oltava vähintään yksi ehjä paneeli. Jatkoksien päät sahataan hieman vinoiksi, jotta jatkos näyttää ulospäin mahdollisimman tiiviiltä.

        Läpiviennit

        Läpivientiputkille jätetään laajenemisvaraa 15–20 mm. Reiät on hyvä tehdä pistosahalla tai reikäporalla.


        Lähde: Ratu F55-0336
         
        Julkaistu
        24.4.2015