Kivien käyttäminen piharakentamisessa

Kivien käyttöön otetaan kantaa pihasuunnitelmassa tai erillisessä kiveyssuunnitelmassa. Maastonmuodot ja tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat erilaisten kivituotteiden tarpeeseen. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa on paikallaan selvittää halutaanko ja voidaanko piharakentamisessa hyödyntää tontilta tai lähistöltä löytyvää kiveä. Maakivet ja ampukivilouhe ovat monikäyttöisiä materiaaleja. Niiden rakennusaikainen varastoiminen voi olla haaste, ja kappaleiden paino voi tuoda oman vaikeutensa. Yleensä käsittelyyn ja asentamiseen vaaditaan konevoimaa.

Betoni- ja luonnonkivituotteita käytetään muureissa, portaissa, ajo-esteissä ja portinpylväissä sekä käytävien, patioiden, kävely- ja autopihojen päällysteenä. Reunakivillä ja rajauksilla selkeytetään muotoja materiaalien vaihtuessa ja helpotetaan alueiden ylläpitoa. Vedenjohtamiseen löytyy kouruja, painanteita ja vettä voidaan johtaa myös reunakivien rinnalla. Seulanpääkivet, somerot, maakivet ja monipuoliset kiviainekset sopivat istutusalueiden katteeksi tai koristamaan vaikkapa luontoa jäljitteleviä vesiaiheita. Kivien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja mikä parasta, kivi on kestävä valinta kaikkeen piharakentamiseen.
Kestävät ja upeat graniittiportaat.Kestävät ja upeat graniittiportaat.
Kartanokivillä ja roomalaisilla kivillä ilmettä ja vaihtelua pihaan.Kartanokivillä ja roomalaisilla kivillä ilmettä ja vaihtelua pihaan.

Suunnittelenko pihan itse vai teetänkö ammattilaisella?

Pihasuunnitelman voi tehdä itsekin, mutta ammattisuunnittelija on pätevöitynyt alalleen ja suunnittelijan osaaminen tuo hankkeisiin lisäarvoa, todennäköisesti myös säästöä kokonaisuuden hallinnan myötä. Vanha viisaus - hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee pihaankin. Suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle. Pihan suunnittelussa ja rakentamisessa on sama suuntaus meneillään kuin talonkin rakentamisessa, yhä useammin turvaudutaan ammattilaisiin ja tehdään itse oman alan työtä, joka parhaiten osataan.
Myös pihakiviurakoitsijat sekä viher- ja ympäristörakentajat voivat auttaa kivimallin ja ladonnan valinnassa. Selkeät pihakivikokonaisuudet, etenkin vanhojen omakotipihojen perusparannushankkeet, voidaan usein toteuttaa urakoitsijan ja asiakkaan keskustelujen pohjalta ilman tarkasti piirrettyä suunnitelmaa. Viher- ja ympäristörakentajien yhteystietoja löytyy www.vyra.fi ja www.puutarhaunelma.fi sivuilta löytyy kattavasti luotettavaa tietoa pihan ja puutarhan rakentamisesta. Myös Ruduksen Kotipolku -verkkopalvelu auttaa kivien valinnassa ja opastaa piharakentamisessa. Hyvänä apuna kivien valinnassa toimivat kivipihanäyttelyalueemme.
Suunnitelman voi tilata esimerkiksi maisemasuunnittelijoilta tai maisema-arkkitehdeiltä. Suunnittelua tarjoavia yrityksiä löytyy Maisemasuunnittelijat ry:stä https://www.maisemasuunnittelijat.fi/ ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta www.m-ark.fi Ammattilaiselta tilatun suunnitelman hinta riippuu kohteen luonteesta, toimeksiannon laajuudesta ja suunnittelun tarkkuudesta. Suunnittelijoiden nettisivuilla on käsitelty hinnoittelua.

Kivituotteiden osalta suunnitelmassa otetaan kantaa

  • pohjamaan laatuun ja sen myötä rakenteisiin sekä rakennekerroksiin

  • rakenteiden sijaintiin, korkeuksiin ja korkoasemaan

  • vesien hallintaan ja huleveteen

  • ladontamalliin ja ladontasuuntaan

  • materiaalien, tuotteiden ja värien valintoihin
  • reunojen käsittelyyn ja muihin yksityiskohtiin, leikkauksiin

  • valaistukseen (muurivalot ja valokivet)

  • kivien hankintaan
 
Päivitetty
2.6.2020