On pihasuunnittelun aika
miten kiviä voi käyttää piharakentamisessa?

Kivet luovat pihalle paitsi mielenkiintoisia kiintopisteitä, myös lisäävät helppokulkuisuutta ja pihan siistinä pitämistä. Erilaisten pihakivien käyttö rinnakkain taas lisää kiinnostavuutta. Mutta mistä tietää, mitkä kivet soveltuvat toistensa pariksi ja miten niistä saadaan luotua se paras kokonaisuus – siihen apuna toimii pihasuunnitelma.

Kivien käyttöön otetaan kantaa pihasuunnitelmassa tai erillisessä kiveyssuunnitelmassa. Maastonmuodot ja tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat erilaisten kivituotteiden tarpeeseen. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa on paikallaan selvittää halutaanko ja voidaanko piharakentamisessa hyödyntää tontilta tai lähistöltä löytyvää kiveä, esimerkiksi maakivet ja ampukivilouhe ovat monikäyttöisiä materiaaleja. Niiden rakennusaikainen varastoiminen voi olla haaste, ja kappaleiden paino voi tuoda oman vaikeutensa. Yleensä käsittelyyn ja asentamiseen vaaditaan konevoimaa.

750 Torino kivi ja louhikivi Kuva -20200714-105359-9919cc75

Kivituotteiden osalta suunnitelmassa otetaan kantaa

  • pohjamaan laatuun ja sen myötä rakenteisiin sekä rakennekerroksiin

  • rakenteiden sijaintiin, korkeuksiin ja korkoasemaan

  • vesien hallintaan ja huleveteen

  • ladontamalliin ja ladontasuuntaan

  • materiaalien, tuotteiden ja värien valintoihin
  • reunojen käsittelyyn ja muihin yksityiskohtiin, leikkauksiin

  • valaistukseen (muurivalot ja valokivet)

  • kivien hankintaan

Suunnittelenko pihan itse vai teetänkö ammattilaisella?

Pihasuunnitelman voi tehdä itsekin, mutta ammattisuunnittelija on pätevöitynyt alalleen ja suunnittelijan osaaminen tuo hankkeisiin lisäarvoa, todennäköisesti myös säästöä kokonaisuuden hallinnan myötä. Vanha viisaus – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee pihaankin. Suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle. Pihan suunnittelussa ja rakentamisessa on sama suuntaus meneillään kuin talonkin rakentamisessa, yhä useammin turvaudutaan ammattilaisiin ja tehdään itse oman alan työtä, joka parhaiten osataan.
422 511 shutterstock_2105230811
Myös pihakiviurakoitsijat sekä viher- ja ympäristörakentajat voivat auttaa kivimallin ja ladonnan valinnassa. Selkeät pihakivikokonaisuudet, etenkin vanhojen omakotipihojen perusparannushankkeet, voidaan usein toteuttaa urakoitsijan ja asiakkaan keskustelujen pohjalta ilman tarkasti piirrettyä suunnitelmaa. Viher- ja ympäristörakentajien yhteystietoja löytyy www.vyra.fi.

Myös Ruduksen Kotipolku -verkkopalvelu auttaa kivien valinnassa ja opastaa piharakentamisessa. Hyvänä apuna kivien valinnassa toimivat kivipihanäyttelyalueet.

Mistä suunnitelman voi hankkia?

Suunnitelman voi tilata esimerkiksi maisemasuunnittelijoilta tai maisema-arkkitehdeiltä. Suunnittelua tarjoavia yrityksiä löytyy Maisemasuunnittelijat ry:stä https://www.maisemasuunnittelijat.fi/ ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta www.m-ark.fi Ammattilaiselta tilatun suunnitelman hinta riippuu kohteen luonteesta, toimeksiannon laajuudesta ja suunnittelun tarkkuudesta. Suunnittelijoiden nettisivuilla on käsitelty hinnoittelua.

Betoni- ja luonnonkivituotteiden käyttökohteita:

Betoni- ja luonnonkivituotteita käytetään muureissa, portaissa, ajo-esteissä ja portinpylväissä sekä käytävien, patioiden, kävely- ja autopihojen päällysteenä.

Reunakivillä ja rajauksilla selkeytetään muotoja materiaalien vaihtuessa ja helpotetaan alueiden ylläpitoa.

Vedenjohtamiseen löytyy kouruja, painanteita ja vettä voidaan johtaa myös reunakivien rinnalla.

Seulanpääkivet, somerot, maakivet ja monipuoliset kiviainekset sopivat istutusalueiden katteeksi tai koristamaan vaikkapa luontoa jäljitteleviä vesiaiheita.

Kivien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja mikä parasta, kivi on kestävä valinta kaikkeen piharakentamiseen.

Kestävät ja upeat graniittiportaat.Kestävät ja upeat graniittiportaat.
Kartanokivillä ja roomalaisilla kivillä ilmettä ja vaihtelua pihaan.Kartanokivillä ja roomalaisilla kivillä ilmettä ja vaihtelua pihaan.
 
Päivitetty
18.10.2022