Laastit tulisijan tekoon ja pinnoitukseen

Tulisijan muurauslaastien pitää kestää tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset sekä lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet.
Tulisijojen muuraukseen tarkoitetut laastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin tarvitsee lisätä vain vesi.
Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat useita mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn.

1920

Tulisijan tiilet

Muurauksessa käytetään poltettuja täys-, reikä- ja tulitiiliä. Tiilen on täytettävä vähintään lujuusluokan 15 vaatimukset. Tiheysluokan pitää olla vähintään 1,3 reikätiilillä, täystiilillä 1,5 ja tulitiilillä 1,7. Tulitiilen pirstoluvun on oltava 1,8.
Tulisijan runko runko muurataan poltetuista tiilistä. Hyvä lämmönvarauskyky saavutetaan käyttämällä täystiiliä. Tulitiilillä muurataan tulipesä ja tulta vastaan olevat pinnat.
Kun tulisijaan tehdään erillinen kuori, käytetään poltettua tai Kahi-tiiltä tai muuta palamatonta kiveä.

Näillä laasteilla muurataan

Tulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla webervetonit ML Savi. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan webervetonit JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut kuivunut ja kerran kunnolla lämmitetty. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä tulenkestävällä muurauslaastilla weber Fire Mortar Muurauslaasti. Tulen kanssa kosketuksissa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla webervetonit VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat mm. lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä muurauslaastia webervetonit ML 5.

Minkälaisella laastilla tulisijat pinnoitetaan ja miten?

weber AH antiikkilaasti hieno, weber AK antiikkilaasti karkea ja webervetonit 430 Hiertopinnoite

Tulisijan kuoren pinnotukseen soveltuvat esim. valkoiset sisärappauslaastit weber AK Antiikkilaasti karkea ja AH Antiikkilaasti hieno tai värillisistä julkisivulaasteista webervetonit 430 Hiertopinnoite.

Pinnoittamiseen voidaan käyttää myös Silco-maaleja ja -pinnoitteita. Etuna Silcoissa on tasavärinen pinta ja laaja väriskaala.

Tulisijan pinta on oikaistava esim. webervetonit 137 Oikaisulaastilla mikäli ei haluta, että tiilikuvio kuultaisi pinnoitteen alta sekä aina ennen laatoitusta.

Näin pinnoitat laastilla

Laasti sekoitetaan puhtaaseen veteen pakkauksen ohjeen mukaisesti. Sekoitukseen käytetään nopeaa laastisekoitinta, esim. porakoneeseen kiinnitettyä vispilää. Sekoitusaika on n. 3 min, minkä jälkeen massaa seisotetaan n. 10 min. Kevyen uudelleen sekoituksen jälkeen laasti on käyttövalmis. Käyttöaika on enintään 3 tuntia veden lisäyksestä. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen. Sekoitusastioiden ja työvälineiden on oltava puhtaita ja ruosteettomia.

webervetonit 137 oikaisulaasti levitetään teräslaatalla ja oiotaan tarvittaessa teräväreunaisella linjaarilla. Työvaihe uusitaan tarvittaessa kevyen hionnan ja pölynpoiston jälkeen kunnes alusta on suora pinnoitusta varten.
Halkeilun estoon käytetään weber Lasikuituverkkoa. Verkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen, jonka kuivattua levitetään uusi kerros laastia. Oikaisulaastin kuivuttua tulisija pinnoitetaan weber AH antiikkilaasti hienolla, weber AK antiikkilaasti karkealla tai webervetonit 430 Hiertopinnoitteella. Työssä noudatetaan tuoteen tuotekortin ohjeita.

Tulisijan muuraamisessa käytetty vesi voi poistuessaan kuljettaa suoloja ja kalkkia liian aikaisin pinnoitetun tulisijan pintaan, jotka näkyvät laikkuina tumman sävyisissä sementtisideaineisissa pinnoitteissa. Tämän takia tulisijan olisi hyvä kuivua ennen lopullista pinnoitusta tai käyttää Silco-pinnoitetta, jossa laikukkuutta aiheuttavaa ilmiötä ei synny.

Katso takan pinnoitusvideo tästä

1920
Jälkihoito
Rappauspintaa on hyvä kostuttaa vesisumutuksella 2-3 vrk:n ajan pinnoituksesta, jolla varmistetaan laastin kovettuminen.

Muistathan ennen pinnoitusta

Tulisijan lämmittämistä suositellan ennen pinnoitusta, jotta ylimääräinen kosteus saadaan poistettua ja halkeamia aiheuttava rakenteen liikkuminen saadaan minimoitua. Pinnoitus tehdään jäähtyneeseen ja kostutettuun pintaan. Antiikkilaastia ei voida käyttää maalipintojen, vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappausten päälle.
 
Päivitetty
3.6.2019