Turvalliset ja käyttötarkoituksen mukaiset portaat

Useampi kerroksissa taloissa portaat ovat yleensä kovassa käytössä, sillä eri kerrosten välillä kuljetaan monia kertoja päivässä. Portaiden on oltava turvalliset, helppokäyttöiset ja kestävät. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi portaat ovat myös sisustuselementti, jonka ulkoasua suunnittelu- ja tekovaiheessa muuntelemalla on mahdollista saada juuri oman kodin tyyliin sopivat portaat.

Kun portaat on mitoitettu oikein, on niissä helppo kulkea.Kun portaat on mitoitettu oikein, on niissä helppo kulkea.

Portaiden valinta

Portaiden valinta riippuu ensisijaisesti tilasta, johon portaat sijoitetaan sekä portaiden käyttötarkoituksesta.

Portaita varten on varattava jo alusta asti riittävästi tilaa, jotta voidaan suunnitella sekä hyvin toimivat että myös ulkonäöltään kauniit portaat.

Portaiden valintaan vaikuttavat myös rakennusmääräykset, joten ne eivät voi olla aivan millaiset tahansa. Määräysten mukaiset portaat ovat oikein mitoitetut, jolloin ne ovat turvalliset ja niissä on helppo kulkea.
422 633 stairs-2868329_1920

Portaiden mitoitus

Oikein mitoitetuissa portaissa etenemä ja askelkorkeus ovat oikein mitoitetut, jolloin kompastumisen riski on huomattavasti alhaisempi ja portaissa on miellyttävä kulkea. Lähes aina portaat vaativat suojakaiteen. Suojakaiteita koskevat määräykset on määrätty rakennusmääräyskokoelmassa. Sitä on käytettävä kaikissa yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy.

Kaiteista annetut määräykset ovat seuraavat:

 

  • Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 700 mm:n korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta.
  • Kaiteessa ei saa kiipeillä, joten vaakasuoria rakenteita tai kuvioita ei kaiteissa saa olla.
  • Avokaide riittää silloin, kun kohteessa ei ole lapsilla pääsyä tai ei ole putoamisvaaraa.
  • Muualle kuin portaisiin, esim. tasanteelle, on rakennettava kaide putoamiskorkeuden ylittäessä 500 mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa.
  • Kaiteen on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva.
  • Kaide voi olla joko suoja- tai avokaide. Suojakaide on oltava yli 700 mm:n tasoeroissa ja tiloissa, joihin lapset pääsevät.
  • Lasten turvallisuuden vuoksi kaiteiden pinnaväleille ja askelmien vapaille väleille on säädetty enimmäisraja 100 mm.

Jos portaiden kaiteet ovat lasia, on huomioitava lasirakenteita koskevat määräykset. Rakennuksen lasirakenteet (lasiseinät ja -ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet) on suunniteltava ja toteutettava niin, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit huomioidaan. Lasirakenne on mitoitettava ja lasin tyyppi valittava niin, ettei rakenteen rikkoutuminen johda putoamisvaaraan eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraan. Tämä vaatimus koskee myös muuta valoa läpäisevää rakennetta.

Porrasmallit

Kuten jo aikaisemmin todettiin, porrasmallin valintaan vaikuttaa eniten käytettävissä oleva tila. Omakoti- ja rivitalorakentamisessa käytettyjä porrasmalleja ovat: suorasivuinen yksisyöksyinen suora porras, kaarevasivuinen kaksisyöksyinen suora porras, I-, L- ja U-porras, suorasivuinen kaksisyöksyinen suora porras, kaarevasivuinen kaksisyöksyinen kiertävä porras, suorasivuinen yksisyöksyinen kiertävä porras (kierreporras) ja suorasivuinen kaksisyöksyinen kiertävä porras.

Mallien valinnassa on hyvä kääntyä jo aikaisessa vaiheessa asiantuntijan puoleen, sillä eri porrasmallien tilankäyttö sekä mitoitukset vaativat ammattilaisen osaamista. Portaita kotiin valittaessa tulisi turvallisuuden takia ensisijassa valita lepotasollinen porras, jolloin mahdollisessa kaatumistilanteessa putoamismatka on mahdollisimman lyhyt.
PorrasmallejaPorrasmalleja

Tärkeitä porrasmittoja

Askelkorkeus /Nousu: Kahden portaan välillä oleva pystysuora mitta. Rakennusmääräykset asettavat asunnon sisäisessä portaassa askelkorkeuden ylärajaksi 190 mm.

Etenemä: Etenemällä tarkoitetaan kahden askelman etureunojen välistä mittaa. Rakennusmääräysten mukaan etenemän tulee olla asunnon sisäisessä portaassa vähintään 250 mm.

Vapaa kulkukorkeus: Vapaa kulkukorkeus on mitta välipohjan alareunasta pystysuoraan alapuolella sijaitsevaan porrassyöksyn etureunan tangenttiin. Mitta on tärkeä, jotta portaissa voi kulkea vapaasti lyömättä päätään kattoon. Rakennusmääräysten mukaan vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 1950 mm.
 
Päivitetty
22.7.2021