Rakentajan vakuutukset

Oman kodin rakentaminen tai kunnostaminen on perheelle aina suuri sijoitus. Niinpä siihen liittyviin riskeihin kannattaa varautua hyvissä ajoin. Taloudellisin menetyksiin voi varautua vakuutuksilla, jotka voidaan hoitaa kuntoon jo ennen rakentamisen aloittamista. Rahoittaja vaatii ainakin palovakuutuksen, mutta vaikka rahoitus olisi omasta takaa, osa vakuutuksista on lakisääteisiä, kuten palkatun työvoiman vakuuttaminen.

Sopivimman vakuutuksen omaan rakennusprojektiinsa saa pyytämällä tarjousta eri vakuutusyhtiöiltä. Vertailu kannattaa, sillä vakuutusyhtiöiden vakuutusten hinnoissa ja sisällöissä on eroja.

Rakennuksen ja rakennustarvikkeiden vakuuttaminen

On tärkeää, että rakennustyön alusta alkaen rakennuspaikalla olevat tarvikkeet ja tehty työ ovat vakuutettuna. Rakennettavalle omakotitalolle tai vapaa-ajan asunnolle voidaan ottaa jo rakennusvaiheen alussa kotivakuutus. Yleensä kotivakuutuksen voi valita joko pelkkänä palovakuutuksena, perusturvan antavana peruskotivakuutuksena tai laajana kotivakuutuksena. Laaja kotivakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, kuten esimerkiksi erilaisia vesi- ja laitevahinkoja sekä rikkoutumisia. Mikäli vakuutuksen ottaa heti täysarvoperusteisena (jolloin maksuperusteena on rakennuksen pinta-ala) ei tarvitse huolehtia vakuutusmäärän oikeellisuudesta eikä ole pelkoa alivakuuttamisesta.

Työkalut kuuluvat vakuutuksen piiriin.Työkalut kuuluvat vakuutuksen piiriin.
Rakennustarvikkeet ovat rakennuksen vakuutuksen piirissä, kun ne ovat rakennuspaikalla. Kun kodin irtaimisto on vakuutettu, myös tilapäisesti kotoa työmaalle siirretyt työkalut kuuluvat vakuutuksen piiriin. Samoin vuokratut ja lainatut työkalut, esimerkiksi betonimylly, sisältyvät koti-irtaimiston vakuutukseen. Sen sijaan erityistä ammattitaitoa tai koneen käyttöön liittyvää erityisopetusta tai ohjausta vaativat laitteet tulee vakuuttaa erikseen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Pienrakennuttaja on velvollinen ottamaan rakennustyöhön palkatuille työntekijöille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennen töiden alkamista. Vakuutuksesta korvataan työntekijälle työssä ja työmatkoilla sattuvat tapaturmat sekä työstä aiheutuneet ammattitaudit. Työnantajan on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus, kun hänen teettämiensä työpäivien lukumäärä kalenterivuoden aikana on vähintään 12 päivää. Jos työn alkaessa on jo tiedossa, että 12 päivän raja ylittyy, vakuutus tehdään heti.

Talkootyövoiman vakuuttaminen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske palkatonta talkootyövoimaa, joka tekee työn ilman taloudellista vastinetta. Talkooporukalle voidaan tehdä tapaturmavakuutus, joka on voimassa talkootyön aikana ja korvaa tapaturmista aiheutuvia vamman hoitokuluja. Vakavammissa tapauksissa voi tulla kyseeseen pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta maksettavat korvaukset.

Huolehdi että vakuutuksesi ovat kunnossa tapaturmien varalta.Huolehdi että vakuutuksesi ovat kunnossa tapaturmien varalta.

Oman perheen vakuuttaminen

Ennen rakentamisen aloittamista on syytä tarkistaa, onko oman perheen henkilövakuutusturva kunnossa. Rakentamiseen osallistuvat perheenjäsenet ovat alttiina tapaturmille, joten ainakin tapaturmavakuutus on paikallaan kattamaan niitä taloudellisia haittoja, joita yllättävä tapahtuma voi tuoda tullessaan. Lisäksi ainakin perheenhuoltajien henkivakuutusturva olisi varmistettava.

Työeläkevakuutus

Rakennuttajan velvollisuuksiin työnantajana kuuluu huolehtia urakkaan palkattujen rakennus- tai remonttimiesten työeläketurvasta. Lakisääteinen työeläkevakuutus turvaa työntekijöiden toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden yhdessä maksamilla vakuutusmaksuilla. Työnantaja maksaa koko työeläkemaksun ja pidättää työntekijöiden maksuosuuden heidän palkastaan.
 
Päivitetty
16.9.2014