Mitä lupia ja suunnitelmia oman kotinsa remontoija tarvitsee?

Suunnitteletko oman kotisi remontointia? Onko remontoinnin tarkoitus vain uusia pintoja vai tehdä rakenteellisia muutoksia? Oletko tietoinen, milloin tarvitset remontillesi rakennusluvan, milloin riittää toimenpidelupa ja milloin voit tehdä aiotun remonttisi ilman ilmoituksia?

Rakennuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että sitä huolletaan. Korjausten avulla saadaan jatkettua rakennuksen käyttöikää ja korjauksilla vaikutetaan myös rakennuksen arvoon.

Omassa kiinteistössään saa kiinteistön omistaja tehdä kaikkia rakennuksen ylläpitoon liittyviä töitä. Osa töistä on kuitenkin luvanvaraista.

750 paint-933395_1920

Rakennuslupaa tarvitset kun…

Lupa työn tekemiseksi tarvitaan yleensä silloin kun rakennuksen käyttötarkoitusta on aikomus muuttaa tai kosketaan rakennuksen kantaviin rakenteisiin.

Palo-osastoinnit kuuluvat myös sellaisiin rakenteisiin, joihin ei ilman lupaa saa koskea. Helpohkona muistisääntönä voitaisiinkin pitää, että jos tehtävä korjaus- tai muutostyö on verrattavissa uuden rakentamiseen, tarvitaan siihen lupa.

Asemakaavamääräykset tulee muistaa ottaa huomioon siinä vaiheessa kun lähdetään miettimään lisärakennusta tai muuttamaan kiinteistön käyttötarkoitusta. Asemakaavamääräykset sekä tontin rakennusoikeudet määräävät sen, onko suunniteltu toimenpide mahdollinen suorittaa. Kiinteistön laajennukset ovat luvanvaraista toimintaa.

Mitä kaikkia töitä saa tehdä ilman lupaa?Mitä kaikkia töitä saa tehdä ilman lupaa?

Lupaa tarvitsevia töitä

 • Kosteisiin tiloihin liittyvät rakennusosien muutokset esimerkiksi seinärakenteiden muutokset
 • Kylpyhuoneen tai saunan rakentaminen
 • Kosteiden tilojen laajeneminen tai rakentaminen rakennuksen muihin tiloihin.
 • Lämpö-, vesi- tai ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuvat oleelliset muutokset.
 • Julkisivumuutokset
 • Energiatehokkuuden parannus – esim. lisätty lämmöneristystä
 • Muutokset kantavissa rakenteissa
 • Muutokset kattomuodossa
 • Uuden hissin rakentaminen
 • Uuden savuhormin tai tulisijan rakentaminen tai vanhan uusiminen.

Kiinteistön laajennukset ovat luvanvaraista toimintaa.


Toimenpiteet, jotka koskettavat käyttäjien turvallisuutta, ovat aina luvanvaraisia. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden muutostyöt. Jos olet ajatellut muuttaa kotisi julkisivua, tarvitset myös siihen erillisen luvan.

Purkulupa

Purkulupa tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin kun joudut purkamaan vanhan rakennuksen uuden tieltä. Pääsääntöisesti tarvitset purkuluvan rakennuksen purkamiseen.


Joissain tapauksissa riittää pelkkä purkamisilmoitus, mutta ilmoitus on aina tehtävä. Purkulupaa tarvitset tapauksissa, jos rakennuksesi sijaitsee asemakaava-alueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä tapauksissa, joissa alueella on voimassa oleva rakennuskielto.

Lupia ei tarvita kodin ylläpitotöissä

Kun kotisi korjaustyöt liittyvät selkeästi rakennuksen ylläpitotöihin, kuten esimerkiksi pintarakenteiden korjauksiin sekä uusimisiin, ei erillistä lupaa yleensä tarvita.

Siitä, mitä lasketaan ylläpitotöiksi, löytyy poikkeuksia. Jos haluaa olla aivan varma työn luvanvaraisuudesta, kannattaa asiasta tiedustella oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.


Kotiin tehtävät maalaus- sekä kalustekorjaukset, lattioiden tai seinien laatoitukset, seinien tapetointi ynnä muu pintarakenteen muutos tai korjaus on vapaasti tehtäviä töitä, jotka eivät edellytä erillisiä lupia. Kun korjataan saniteettitilojen pintoja, voi työhön sisältyä myös vesieristeiden uusiminen.

 

 

Lattian laatoitustyöt ovat vapaasti tehtäviä töitä.Lattian laatoitustyöt ovat vapaasti tehtäviä töitä.

Erillistä lupaa ei vaadita, kun:

 • tehdään maalaus- tai kalustekorjaus, laatoitetaan, tapetoidaan tai tehdään jokin muu pintarakenteen muutos tai korjaus
 • uusitaan kuivantilan lattiaa
 • korjataan tai uusitaan saniteettitilojen pintoja. Tähän voi sisältyä vesieristeiden uusiminen.

Toimenpideluvalla pystyy tekemään monia töitä

Toimenpidelupaa tarvitaan kun on tarkoitus muuttaa rakennuksen julkisivua, silloin kun on tarkoitus muuttaa rakennusosaa tai vaihtaa teknistä järjestelmää. Toimenpidelupaa tarvitaan kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen.


Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittu toimenpidelupa tarvitaan silloin kun ollaan pystyttämässä tai sijoittamassa ei rakennuksena pidettävää rakennelmaa tai vaihtoehtoisesti ollaan muuttamassa olemassa olevan rakennuksen ulkoasua tai tilajärjestelyjä. Esimerkiksi katoksen, vajan tai vaikka ulkohuussin voi toimenpideluvalla rakentaa pihalleen. Eli sellaiset piharakennukset ja pienet rakennelmat, jotka eivät haittaa terveyttä, esteettisyyttä tai turvallisuutta, eivätkä ole este liikenteelle.

Toimenpideluvalla tehtäviä töitä ovat lisäksi rakennuksen julkisivun muutostyöt, kattoon kohdistuvat muutokset kuten kattomuodon, katemateriaalin tai sen värityksen vaihtaminen. Myös ulkoverhouksen rakennusaineen sekä värityksen muuttaminen kuuluvat toimenpidelupaan. Julkisivutoimenpiteisiin luetaan myös katukuvaa muuttavan markiisin asentaminen tai kiinteistön ikkunajaon muutokset.

Toimenpideluvan alaisia töitä ovat myös aitaamiseen liittyvät työt kuten kiinteän aidan tai reunusmuurin rakentaminen.

Mikäli haluat varmistaa töiden luvanvaraisuuden, voit ottaa yhteyttä oman kuntasi tai kaupunkisi rakennusvalvontaan – paikallinen rakennustarkastaja osaa parhaiten ottaa kantaa tehtävän työn luvanvaraisuuteen. Huomioithan, että eri kuntien säännöt poikkeavat toisistaan. Älä siis oleta vaan kysy.

Ohjeet ovat suuntaa antavia. Varmista luvanvaraisuus kuntasi rakennusvalvonnasta!


 
Päivitetty
7.2.2023