Puurunkoisen väliseinän levytys, saumaus ja kulmasuojaus

750 2013.01.16-4

Puurunko

Puurunkoiseen väliseinään kannattaa valita runkomateriaaliksi mitallistettua ja hyvälaatuista puutavaraa. Kun runkotavara on jo valmiiksi kuivaa, vältytään seinärakenteen turhalta vääntymiseltä. Runkojaoksi yleensä valikoituu runkotolpan keskeltä keskelle mitattuna 600 mm oleva mitoitus. Muina vaihtoehtoina voidaan käyttää runkojakoja k-k 300 ja k-k 400 mm esimerkiksi silloin, kun seinä on tarkoitus laatoittaa.

Runkotolpitukseen tarvitsee asentaa lisätuennat ennen seinien levytystä pesualtaita sekä muita seinään kiinnitettäviä raskaita esineitä, esimerkiksi kaappeja varten. Myös sähkörasioille tarvitsee tehdä tukeva alusta. Käytettäessä Gyproc Habito® -levyä kaapistot ja muut seiniin ripustettavat raskaatkin esineet on sen sijaan mahdollista asentaa levyyn suoraan ilman kipsilevyproppua tai erikseen asennettavaa kalustetukea. Habito®-levyä kannattaa muutenkin harkita vaihtoehdoksi, sillä sen iskunkestävyys on kymmenkertainen tavanomaiseen kipsilevyyn nähden. Lue lisää Habitosta täältä

Seiniin äänieristämistä varten laitettava pehmeä villa kannattaa valikoida rungon paksuuden mukaan, jolloin villa ei pullista kipsilevyseinää.

Lue lisää Habitosta!

Lue lisää Gyproc -kipsilevy vaihtoehdoista

Levytys alkaa

Kun seinälevyjen asentaminen on ajankohtaista, kannattaa koko asennusprosessi aloittaa levytyssuunnitelmalla. Siinä mitataan huoneiden seinät ja tarkistetaan nurkkien sekä kulmien suoruus. Tavoitteena tällä työvaiheella on saada viimeinenkin levy sopimaan seinään ilman ylimääräisiä levyjen leikkaamisia.

Viimeistään ennen levytystä tulee suunnitella putkivetojen sekä kiinnityksiä varten tarvittavien tukirakenteiden paikat.

Levyt kannattaa leikata ennen pinosta siirtämistä oikeaan pituuteensa esimerkiksi mattopuukon ja viivaimen tai mahdollisuuksien mukaan erilaisten leikkureiden avulla.

Gyproc kantokahvat helpottavat levyjen kantamista.Gyproc kantokahvat helpottavat levyjen kantamista.

Suurten kipsilevyjen käsittely on sujuvaa kaverin kanssa, jolloin levyt liikkuvat pinosta kevyesti asennuspaikalle. Kahdestaan suuria ja painavia levyjä on parempi hallita, joten ne eivät vääntyile ja katkea niin helposti. Levyt tulee pyrkiä kantamaan mahdollisimman suorana ja mielellään pystyasennossa, jolloin ne kestävät kuljetuksen rasitukset paremmin. Kun levy nostetaan seinää vasten, kannattaa toimia varoen, sillä levyjen reunat vaurioituvat herkästi.

Tutustu Gyprocin työkaluihin.

Seinällä levyreunat asetetaan keskenään pitkältä sivultaan vastakkain, puskuun, ja tuetaan runkoa vasten esimerkiksi levynostimen avulla. Levyt kiinnitetään runkoon ruuvien avulla. Se, minkälaisia ruuveja käytetään, määräytyy käytettävän levytyypin mukaan – keskimäärin ruuvien menekiksi voisi laskea noin 50 kappaletta levyä kohden. Ruuvikantojen tulisi upota kipsilevyn kartonkipintaa syvemmälle. Levyt kannattaa asentaa täysimittaisina myös aukkojen kohdalle, ja leikata aukot vasta kun asennus on tehty.

Seinän levytyksessä tulee pyrkiä välttämään levysaumojen muodostumista saman runkotolpan kohdalle seinän molemmilla puolin. Tähän auttaa esimerkiksi se, että toisella puolella aloitetaan seinän levytys puolikkaalla levyllä – näin levytys etenee toisella puolella runkoa suuremmalla etenemällä. Kahden seinän kohdatessa kulman muodossa, tulisi nurkan molemmille puolille olla asetettuna nurkkatolppa. Seinien kohdatessa T-mallisesti tulee kohti tuleva seinä tukea joko tolppaan tai vaihtoehtoisesti levyyn ruuvien ja ankkuriruuvien avulla.

Kun kaikki levyt on asennettu ja tarvittavat aukot tehty, seuraa työvaiheissa levyjen saumaus sekä tasoitus.

Runkoon on upotettu lisätuetRunkoon on upotettu lisätuet
Levyt asennetaan tiiviisti toisiinsaLevyt asennetaan tiiviisti toisiinsa
Kahden seinän liittyminen toisiinsaKahden seinän liittyminen toisiinsa
Kahden seinän kohtaaminen nurkassaKahden seinän kohtaaminen nurkassa

Saumausta varten tehtävät pohjatyöt

Kipsilevyjen saumausta varten tulee huolehtia siitä, että lämpötila pysyy työmaalla kahden viikon ajan päälle +10 ˚C.

Kipsilevyruuvien kantojen tulee olla ruuvattuna kartonkipintaa syvemmälle, jolloin tasoitetta saadaan levitettyä ruuvien kohdalle ja piilotettua näin ruuvien kannat. Tarkoitus on saada ruuvien kohdat samalle tasolle levypinnan kanssa tasoitteella. Tasoitustyössä hyvinä työkaluina toimivat yksi tai kaksi lastaa, itselle parhaimman työskentelytavan löytää tekemällä.

Samalla, kun ruuvien kannat paklataan eli tasoitetaan piiloon, on hyvä myös käydä levypinnat muutenkin läpi ja tasoittaa levyyn syntyneet ylimääräiset kolhut sekä reiät. Levypinnassa olevat painumat, lohkeamat sekä mahdolliset hammastukset saa korjattua osittaisen ylitasoituksen avulla – kerralla ei kuitenkaan saa levittää liian paksua kerrosta, ellei tasoite sitä salli. Useammalla ohuella kerroksella pääsee oikeaan pintatasoon, kunhan kerrosten annetaan kuivua levitysten välillä.

Ruuvinkannat peitetään tasoitteellaRuuvinkannat peitetään tasoitteella
Levypinnoissa olevat kolhut kannattaa tasoittaa.Levypinnoissa olevat kolhut kannattaa tasoittaa.

Saumaus

Kahden reunaohennetun levyn saumaus

Kun saumauksen kohteena on kaksi reunaohennettua levyä, alkaa saumaustyö tasoitteen levittämisellä kipsilevyjen sauman kohdalla olevaan syvennykseen. Työvälineenä tässä on hyvä käyttää lastaa. Tavoite on täyttää syvennys levyn pinnan tasalle tasoitteella.

Tasoitteen ollessa vielä märkää, aloitetaan kartonkisen saumanauhan laitto tasoitteeseen ylhäältä alaspäin. Varsinainen saumanauhan kiinnitys tapahtuu kapealla lastalla, jolla vedetään kertaalleen saumanauhan yli.

Kun saumanauha saadaan pysymään paikallaan, levitetään sen ylitse leveämpää lastaa käyttäen lisää tasoitetta. Tarkoituksena on saada saumapinta samalle tasolle kuin varsinainen levypinta.
Levyjen väliseen saumaan levitetään tasoitetta.Levyjen väliseen saumaan levitetään tasoitetta.

Tasoitteen kuivumisaika vaihtelee 8:sta 10 tuntiin, joten tasoitteen kannattaa antaa kuivua rauhassa ennen hiomista. Jos edellinen tasoitekerros halkeilee, on sauma mahdollista tasoittaa pinnastaan uudelleen sauman ollessa kuiva.

Saumanauha painetaan tasoitteeseen.Saumanauha painetaan tasoitteeseen.
Saumanauhan päälle uusi kerros tasoitetta.Saumanauhan päälle uusi kerros tasoitetta.
Kahden suorareunaisen levyn saumaus

Reunaohennettuun kipsilevyyn verrattuna suorareunaisten levyjen ja päätysaumojen saumaus on haastavampaa. Suorareunaisia levyjä käytetään yleensä autotalleissa, varastoissa tai halleissa, joissa saumaa ei yleensä tasoiteta. Käyttötarkoituksen muuttuessa myös vaatimukset tasaisuudelle saattaa muuttua, jolloin saumat voidaan tasoittaa. Suorareunaisten levyjen saumat joudutaan tällaisessa tapauksessa tasoittamaan hieman koholleen muusta levypinnasta. Levyjen päätysaumat tasoitetaan samalla periatteella. Levyjen päätysaumat viimeistellään levytysvaiheessa leikkaamalla pieni V-muotoinen viiste ja käsitellä esiin leikattu pinta esimerkiksi vesiohenteisella alkydipohjamaalilla, jotta se ei imisi tasoitteesta kosteutta.
Viisteen tekeminen suorareunaiseen kipsilevyynViisteen tekeminen suorareunaiseen kipsilevyyn

Varsinainen tasoitteen levitys tapahtuu samalla tavalla kuin aiemmassa reunaohennetun levyn ohjeessa. Saumanauhan alta pursuava ylimääräinen tasoite levitetään saumanauhan päälle ja tarpeen vaatiessa tasoitetta myös lisätään. Tässäkin lopullisena tavoitteena on saada tasainen pinta.

Kun saumanauha on saatu kiinnitettyä, levitetään leveämpää lastaa käyttäen saumanauhan kummallekin puolelle 200 mm leveä tasoitekerros – tasoitekerroksen tarkoituksena on saada häivytettyä suoran levyn saumakohtaan helposti syntyvä kohouma. Aivan tasoituksen reunat kannattaa vetää levypinnan tasoon. Tämä helpottaa tulevaa hiontatyötä.

Saumaustyön vaiheet esillä.Saumaustyön vaiheet esillä.
Tasoitteella häivytetään mahdollinen kohoumaTasoitteella häivytetään mahdollinen kohoumaNurkat sekä katon ja seinän väliset liittymät

Tuotemarkkinoilla on olemassa erityisesti nurkkiin tarkoitettua kartonkista saumanauhaa. Tämän saumanauhan etuutena on, että se voidaan taittaa 90 ˚ kulmaan ja siten sovittaa niin sisä- kuin ulkokulmiinkin. Metallista listaa kannattaa miettiä erityisen suurelle kulutukselle altistuviin kohtiin.

Kun asennetaan saumanauhaa kulmiin, levitetään tasoitetta kulman molemmille puolille. Saumanauha taitetaan nauhassa olevan taiteaihion mukaan kulman muotoon; nauhassa olevat metallivahvikkeet on tarkoitettu laitettavaksi seinäpintaa vasten. Kuten aikaisemmissakin saumauksissa, myös nyt saumanauha kiinnitetään tasoitteeseen käyttäen lastaa apuna. Alta pursuavat tasoitteet levitetään nauhan päälle mahdollisimman tasaisesti. Nurkkaan levitetään vielä toinen tasoitekerros, jonka jälkeen tasoituksen annetaan kuivua rauhassa. Pinta hiotaan tasaiseksi kun se on kuiva, tarvittaessa voidaan vielä tasoittaa lisää.

Kulman saumausKulman saumaus
Katonrajan saumausKatonrajan saumaus

Kestävä kulma

Iskunkestävä kulma on mahdollista toteuttaa AquaBead Kulmasuojalistaa käyttäen. Kulmasuojalista on polymeerivahvisteinen ja tarkoitettu 90 asteen kipsilevyseinien ulkokulmiin.

AquaBeadin asennus on yksinkertainen. Alusta puhdistetaan pölystä ja liasta, jonka jälkeen kulmasuojalistan taustapuolelle sumutetaan puhdasta vettä. Vesi aktivoi listan takana olevan liiman 20-30 sekunnissa, jonka jälkeen lista voidaan painaa paikoilleen kulmaan. Mikäli listaa tarvitsee leikata lyhyemmäksi, onnistuu se käyttäen peltisaksia tai vaihtoehtoisesti hienohampaista sirkkeliä.

Kun AquaBead on painettu tiukasti paikoilleen, esimerkiksi kulmarissaa apunakäyttäen, on kulmasuojalista päälletasoitettavissa jo 30 minuutin kuluttua asennuksestaan.

Näin suojaat kulmat!

Saumanauhana kartonki vai lasikuitu

Saumanauha on materiaaliltaan vahvaa ja sitkeää kartonkia. Saumanauha kannattaa ennen tasoitus- ja saumaustyön aloittamista hieman kostuttaa joko säilyttäen sitä kosteassa ulkoilmassa tai upottaa rulla edellispäivänä hetkeksi vesiämpäriin. Liika vesimäärä kannattaa ravistella pois, kyseessä kun on kuitenkin kartongista valmistettu tuote. Huom! Saumanauha ei saa olla asennettaessa märkä! Kostean saumanauhan etuna kuivaan nähden on, että kosteana nauha ei ime itseensä saumatasoitteessa olevaa vettä ja näin ollen nauhan alle ei myöskään jää ilmapusseja.

Lasikuitunauha ei vastaavasti sovellu kipsilevyjen saumaamiseen! Koska rakenteet liikkuvat ja elävät hiukan, syntyy saumojen kohtaan aina pieniä hiushalkeamia. Lasikuitunauhan ollessa verkkomainen materiaali, päästää se halkeamat helposti näkyville pintaan. Kartonkisauman kanssa näin ei pääse tapahtumaan, sillä kartonki on materiaaliltaan tiivis sekä yhtenäinen, joten hiushalkeamat jäävät saumanauhan alle piiloon. Viimeistelytyöt kannattaa tehdä huolella. Mikäli haluaa varmistaa, että kipsilevyjen saumat eivät näy viistovalaistuksessa, ylitasoita levyt. Vielä viimeiseksi ennen maalausta ja tapetointia, kannattaa seinäpinnat käydä läpi ja hioa sekä pohjamaalata levyt. Näin saa varmasti lopullisesta pinnasta tasaisen ja huolitellun.

Lue lisää Gyproc kipsilevyistä
 
Päivitetty
16.9.2022