TTS kouluttaa

TTS tarjoaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin. Monipuolinen koulutustarjontamme palvelee sekä yksittäisen henkilön ammatillista kouluttautumista että yritysten kanssa toteutettavaa henkilöstökoulutusta.

Koulutuksemme ovat hyvin työelämälähtöisiä ja sisältävät paljon käytännön harjoituksia. Kaikkiin tutkintotavoitteisiin koulutuksiimme kuuluu työssäoppimisjakso, jolloin opiskelijat pääsevät tutustumaan ja tekemään oman alansa työtä. Teemme laajaa yhteistyötä yritysten kanssa, mikä takaa opiskelijoillemme hyvät työssäoppimismahdollisuudet.

Koulutuskalenterista löydät kaikki tulevat koulutukset.

Nyt haussa mm. seuraavaa:

Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy tekemään rakennusten märkätilojen vedeneristystyöt itsenäisesti määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaan oikeaa työjärjestystä noudattaen.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka työskentelevät märkätilojen vedeneristäjinä ja joilla on alan peruskoulutus tai vastaava työkokemus.

Koulutuksen kesto

Märkätilojen vedeneristyskoulutukseen sisältyy yksi teoriapäivä, minkä jälkeen on kirjallinen tentti sekä työnäyttö sertifioidulla vedeneristeellä tai muovimatolla työmaaolosuhteissa. Näyttöjä arvioidaan koulutuksen alusta lähtien.

Tarkemmat tiedot ja haku koulutukseen

Märkätila-asentajan henkilösertifiointiMärkätila-asentajan henkilösertifiointi

Tulityökorttikoulutus

Koulutus on tarkoitettu tulityökorttia tarvitseville urakoitsijoille ja tulitöitä tekeville henkilöille. Koulutukset pidetään Rajamäen / Vantaan toimipisteissä.

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssiin liittyy tulityötutkinto, joka on järjestetty noudattaen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymiä tulityösääntöjä.

Tulityökorttia tarvitaan aina, kun tehdään hitsaus-, leikkaus-, kuumailmapuhallus- tai muuta kipinöivää työtä vakituisen tulityöpaikan ulkopuolella.

Koulutuksen kesto 1 päivän.

Tarkemmat tiedot ja haku koulutukseen

Asbestityöt

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy tekemään asbestipurkutyötä turvallisesti ja työsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua rakennuksilla työskentelevät, purkutöitä tekevät työntekijät ja työnjohtajat. Valtioneuvoston päätös 318/2006 asbestityöstä edellyttää, että asbestipurkutyötä suorittavalla työnantajalla on työsuojeluviranomaisten valtuutus ko. työhön. Edellytyksenä valtuutuksen myöntämiselle on mm. että työnantaja käyttää asbestipurkutyöhön koulutettua työnjohtoa ja työntekijöitä, käyttää purkutyössä työsuojeluviranomaisten hyväksymiä laitteita ja työmenetelmiä ja noudattaa asbestipurkutyössä työsuojeluviranomaisten vahvistamia turvallisuusmääräyksiä.

Koulutuksen kesto 3 päivää.

Tarkemmat tiedot ja haku koulutukseen
 
Julkaistu
28.1.2013