Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Vedenvaraaja ja Strömsintie 21:n vesivuodon syynä oli vanha rikkoutunut vesivaraaja. varaaja oli vuodelta 1991 ja ilmeisesti ruostunut sisältä puhki.

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 8.11.2012 klo:4:34
Hei, myimme viime vuonna As Oy muotoisen okt, joka on rakennettu 80-luvulla.As Oy-ssa on vain 2 taloa ja molemmat talot ovat vastuussa kaikista mahdollista korjauksista itse.Nyt uusi asukas otti yhteyttä ja ilmoitti, että vesivaraaja on ruostunut sisältä ja mennyt puhki. Se on hankittu oletettavasti v. 1990.Emme silloin itse asuneet talossa.Nyt uusi asukas yrittää maksatuttaa meille vesivahingosta aiheutuneet kulut.Onko meillä siihen vastuu, sillä emme tienneet tästä viime vuonna, kun myimme talon hänelle.Olemmeko vastuussa vuodosta ja kenties Rakennusfirman kartoituksesta aiheutuneista kuluista? Kiitos etukäteen vastauksesta.Virallinen vastaus
Asuntokauppalain mukaan käytetyn asunnon kaupassa on virhejos) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun; §2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; §3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedonsellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole kuitenkaan velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Merkitystä on siis sillä mitä kauppakirjassanne on mainittu vesivaraajasta ja sen kunnosta sekä mitä ostajalle on kerrottu vesivaraajasta ennen kaupantekoa. Ellei mitään erityisiä mainintoja vesivaraajan kunnosta ole, merkitystä on sillä kuinka pitkään kyseisen vesivaraajan voidaan olettaa kestävän ja toimivan. Rakennuksessa olevia laitteita tulee myös huoltaa ja tarkastaa säännöllisin väliajoin. Oletteko itse asuinaikananne tarkastaneet vesivaraajan kuntoa, entä ostajanne?Sinänsä ostajalle ei voida asettaa ennen kaupantekoa velvollisuutta tarkastaa vesivaraajan kunto erityisin toimenpitein ilman myyjän kehoitusta tai muuta erityistä syytä. Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jollei ostaja ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Ostaja saa vedota virheeseen kahden vuoden jälkeenkin, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.Kysymyksestä ei selviä missä vaiheessa ostaja on vahingon havainnut, olisiko vahinko pitänyt havaita aiemmin jamilloin vahingosta on teille reklamoitu. Kohtuullinen reklamointiaika arvioidaan aina tapauksittain. Esitiedoista ei tule selville millainen vesivahinko on ollut kyseessä, millaiset kulut siitä on aiheutunut eikä myöskään sitä onko vesivahingosta teetetty kuntotarkastus tai muu vastaava, jossa vahinkojen laajuus ja niiden syy sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet on luotettavasti selvitetty? Jos kaupassa katsotaan olevan myyjän vastuulla oleva virhe, on ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen sekä oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan.Hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa merkitystä voi olla myös sillä miten mahdolliseen vahinkoon on varauduttu (esim. onko varaajan ympäristöä suojattu jollain tavoin) sekä miten syntynyttä vahinkoa on pyritty minimoimaan eli onko esimerkiksi korjaustyöt aloitettu viipymättä.Itse varaajan osalta kuluvastuuta alentavana seikkana voidaan ottaa myös mahdollinen ostajan hyväksi tuleva tasonparannus kun varaaja korjauksen/vaihdon myötä tulee parempaan kuntoon kuin se kaupantekohetkellä oli ja sitä myötä varaajan käyttöikä on pidempi kuin kaupantekohetkellä oli syytä olettaa. Vesivahingot ovat useasti myös kotivakuutuksen piirissä. Ostaja voisi kääntyä vakuutusyhtiönsä piiriin selvittääkseen kulujen kattamista vakuutuksestaan. Ilman tarkempaa selvitystä en pysty vastaamaan teille tämän tarkemmin. Eeva Vesterbacka OTM JuriNet Espoo - Asianajotoimisto Voutilainen Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / Vedenvaraaja ja Strömsintie 21:n vesivuodon syynä oli vanha rikkoutunut vesivaraaja. varaaja oli vuodelta 1991 ja ilmeisesti ruostunut sisältä puhki.":
Jäsenen antama (8.11.2012 klo:10:06) kommentti

Mikäli ei voida olettaa, että te myymisen hetkellä tiesitte puhkiruostumisesta ja vesivahinkovaarasta, ei käsittääkseni tuota voi millään kaataa teidän niskaan. Kyllä ostaja saa itse kantaa vastuun riskeistä myynnin jälkeen. Ainahan sitä voi yrittää toisia syyttää...

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:11:03) kommentti

Mitä nyt sitten vähän noita huoltotoimenpiteitä on laiminlyöty! Siellä varaajassa kun on se anodi, joka tuohon aikaan olisi jo pitänyt jonkun kerran tarkastaa ja vaihtaa! Arvailuja taas vaan mutta epäilen pahasti...! Sen takiahan nuo pytyt puhki ruostuu!

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:12:20) kommentti

Luulenpa niin, että myyjä maksaa! ja senpä vuoksi ja juuripa, " Mikäli ei voida olettaa, että te myymisen hetkellä tiesitte puhkiruostumisesta ja vesivahinkovaarasta, ei käsittääkseni tuota voi millään kaataa teidän niskaan."

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:12:47) kommentti

Ostaja saa kyllä varautua maksamaan tuon itse. Minkäs takia ei vaihtanut varaajaa, ennnen kuin se poksahti. Tiedossa oli että varaaja oli jo yli 20 vuotta vanha ja siis riskirajoilla.

Olisihan ostajan pitänyt tuo anodi tarkastaa heti ensimmäiseksi, jos ei myyjä kerran ollut siitä mitään maininnut että oli vaihdettu.

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:15:19) kommentti

Niinpä, mutta kun myyjä olisi ehkä tuossakin tapauksessa ollut velvollinen kertomaan kaikki mitä tietää, eli siis ettei tiedä oikeastaan mitään muuta kuin oletettavan iän, ja ei tiedä, milloin on tarkastettu; jos on tarkastettu! Ainut minkä myyjä varmasti tietää, on se mitä hänen asuinaikanaan on tehty, sekin on ehkä "ei mitään"! Siis olisi pitänyt kertoa että vesivaraaja alkaa olla iäkäs, muuta en tiedä, olisi syytä ehkä kohta vähän vilkaista!

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:15:51) kommentti

Jos talo on rakennettu 80-luvulla, niin ostajan pitää ymmärtää olettaa että varaaja on yhtä vanha kuin talo ellei sitten muuta ilmoiteta. Ostajalla on silmät päässä samalla tavalla kuin myyjälläkin, varaajan iän näkee laitetta katsomalla. Myyjän on vastattava ostajaehdokkaan kysymyksiin, mutta ei sellaisiin kysymyksiin mitä ei ole esitetty.

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:17:17) kommentti

Niin, ja tämähän pitäisi mielestäni kuulua kotivakuutuksen piiriin, kai sellainen jo kaikilla on!Että sieltähän ne rahat pitäisi tulla, mutta mistäs sen tietää vaikka ovat kieltäytyneet korvaamasta, esim. ehkä juuri siitä syystä että varaaja ym. vehkeet ovat yliikäisiä!

Jäsenen antama (8.11.2012 klo:21:16) kommentti

Korvausvastuu myyjällä JOS varaaja on vuotanut ennen talon myyntiä.
JOS varaajan vuoto alkanut uuden omistajan aikana niin ostajan vahinko, EI myyjä anna vanhalle varaajalle viidenvuoden puhkiruostumattomuustakuuta.    

Jäsenen antama (10.11.2012 klo:15:31) kommentti

Kyseessä on asoy. Perusjärjestelmien kunnossapitovastuu on yhtiöllä. Ja jos yhtiön vakiintunut tapa on, että itse korjataan, niin sitten itse maksetaankiin. Onko korjauksista mainintaa yhtiöjärjestyksessä?

Myyjä ei ole vastuussa kuluvasta osasta.

Jäsenen antama (10.11.2012 klo:18:36) kommentti

Yhtiöjärjestyksessä on merkitty ne kohdat joissa poiketaan as.oy.-laista. Oletettavasti siellä on pitkälti siirretty korjaukset osakkaan vastuulle tai sitten mahdollisesti kysyjä ei ole ollenkaan perehtynyt yhtiöjärjestykseen vaan luottaa naapurin ilmoitukseen, joka perustuu vakiintuneeseen tapaan.


Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

puuhella

Vanhan puuhellan "LEINO" neliskulmainen hormiliitos ruostunut puhki mistäköhän saisi ostaa uuden?...

Lämminvesivaraajan vuoto

Talossamme on 20 v. vanha Thermia-merkkinen lämminvesivaraaja. Varaaja rupesi vuotamaan kun nostin lämpötilaa n.55:stä 65 °C:een. Valuma on puoli litraa minuutissa. Vesi...

Sokkelin raudoitus

Kuva antaa varmaan ymmärtää väärin mutta tiilien tippanokka on kyllä sen 10mm. Miksi tällaista harjaterästä sitten laitetaan...