Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Poistaako huono perustus naapurin vastuun?

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 24.9.2007 klo:7:59
1989 valmistuneen pienen taloyhtiömme neljä erillistaloa on rakennettu penkereelle, joka rajoittuu naapuritonttiin. Kahden talon alla penger on osin täytemaata, joka painui ja valui alarinteeseen naapuritontille päin talojen alla rakentamista seuranneina vuosina, aiheuttaen halkeamia näiden kahden yhtiömme talon ulko- ja sisäseiniin ja lattioihin. Syntyneet vauriot korjattiin vuosina 1994-1995 ja uudestaan vuosina 1999-2001, jolloin lisäksi maaperää korjattiin massansiirroilla ja toista taloa tuettiin injektoimalla sementtiä alarinteen puolelle. Vuoden 2001 jälkeen kummassakaan talossa ei ole havaittu liikkumista eikä vaurioita. Keväällä 2007 naapuritontille alettiin rakentaa, jossa yhteydessä tehtiin syvä ja pitkä kaivanto penkereen alapuolelle penkereen suuntaisesti, lisäksi pohjavesiä on juoksutettu poikkeuksellisesti ja talomme ovat altistuneet rakennustyömaatärinälle. Kesän aikana molempien talojen seinät ovat uudelleen halkeilleet. Kolme eri asiantuntijaa ovat pitäneet yhteyttä rakentamisen ja uusien vaurioiden välillä todennäköisenä. Yhtiömme toimitti tiedot talojen perustusongelmista ja tärinäherkkyydestä rakennuttajille ennen kaivuiden aloittamista. Onko naapurin rakennuttajilla tällaisessa tilanteessa minkäänlaista vastuuta vaurioiden korjaamisesta ja/tai tulevien vaurioiden ehkäisystä (esim lisätuki penkereelle)? Olemme pyrkineet neuvottelemaan jonkinlaisesta vastuunjaosta, mutta rakennuttajat ovat vetäytyneet toistaiseksi kaikesta vastuusta vedoten talojen heiveröiseen perustukseen. Kuinka meidän tulisi toimia?Virallinen vastaus
Naapuruussuhteissa voi riski rakennuksen vahingoittumisesta siirtyä naapurille. Riskin siirtymiseen vaaditaan erityistä perustetta. Tällaisen perusteen voi muodostaa muun muassa tietyt maaperään kohdistuvat toimenpiteet, jotka aiheuttavat vaaraa naapurialueella sijaitseville rakennuksille. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 9 §:n mukaan maata ei saa kaivaa tai kuormittaa niin, että toisen maalla oleva rakennus kadottaa tukensa. Joka kaivaa maata tai kuormittaa sitä niin, että toisen maalla oleva rakennus muulla tavalla vahingoittuu, korvatkoon vahingon, mikäli se ei johtunut siitä, että rakennus oli puutteellisesti perustettu tai muuten huolimattomasti rakennettu. Korvausvastuu ei edellytä sitä, että rakennustyö olisi suoritettu huolimattomasti eli on tuottamuksesta riippumatonta. Naapurissa sijaitsevalle rakennukselle aiheutuneen vahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko johtuu naapurikiinteistön rakentamisen yhteydessä tehdystä kaivuutyöstä tai kuormituksesta eikä rakennus ole puutteellisesti perustettu tai muuten huolimattomasti rakennettu. Näyttötaakka aiheutuneiden vahinkojen ja naapurikiinteistöllä suoritettujen toimenpiteiden välisestä syy-yhteydestä on vahingonkärsijällä. Oikeuskäytännössä on korkein oikeus tapauksessa KKO 1996:59 katsonut, että paalutustyön suorittaja oli vastuussa naapurikiinteistöllä sijaitsevalle paritalolle aiheutuneista vahingoista, vaikka rakennuksen perustuksissa oli puutteita. Rakennus oli perustettu rakentamisen aikana yleisesti käytetyn rakentamistavan mukaan, joka oli sittemmin osoittautunut puutteelliseksi rakennuspaikan savikerroksen paksuuden suurten vaihteluiden vuoksi. Korkeimman oikeuden perustelujen mukaan, jos kuitenkin rakennuksen vaurioitumiseen ovat myötävaikuttaneet sekä naapurialueella suoritetut toimenpiteet että rakennuksen puutteellinen perustaminen, johtaa se korvauksen rajoittamiseen. Tällöin naapuri on korkeimman oikeuden mukaan ainoastaan osavastuussa rakennukselle aiheutuvista vahingoista. Suomen rakentamismääräyskokoelman pohjarakennusta koskevien määräysten ja ohjeiden mukaan pohjatutkimuksella tulee tarvittaessa selvittää myös tulevan rakennuskohteen läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden perustusten sijainti, laatu ja kunto. Rakennuskaivantotyöt on tehtävä niin, ettei missään vaiheessa aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä kaivannon vaikutusalueella oleville rakennuksille, rakenteille tai laitteille esimerkiksi tärinän, siirtymien tai melun vuoksi. Mikäli rakennuttaja on laiminlyönyt noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisia määräyksiä ja ohjeita, saattaa hän olla vastuussa laiminlyönnistään ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Näyttötaakka syy-yhteydestä aiheutuneen vahingon ja rakennuttajan laiminlyönnin välillä on vahingonkärsijällä. Vahingonkärsijän tulee näyttää, että hänelle on aiheutunut vahinkoa siitä, ettei rakentamista ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti ottamalla huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset pohjarakentamista koskevat ohjeet ja määräykset. Vastaaja: Nordius/Jukka Laakso asianajaja, Turku Asianajotoimisto Malinen & Partners Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / Poistaako huono perustus naapurin vastuun?":

Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

ILMANVAIHTO

POISTAAKO HENGETÄR ILMANVAIHDIN RUUANHAJUT JA KÄRYT SISÄILMASTA JA POISTAAKO HENGETÄR KAIKKI MUUT HAJUT...

Myyjän vastuu - rakennettu hyvän tavan mukaan

Tervehdys. Onko myyjällä vastuuta seuraavassa tapauksessa: Ostimme kolme vuotta sitten -65 rakennetun valesokkeli/kaksikerroslaatta OK-talon. Lattian kerroslaattarakenne...

Yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksessa päätetty yhtiön oma vastuunjakotaulukko

Yhtiöjärjestyksessä on mainittu, että osakkeet antavat oikeuden asuntojen hallintaan. Ulkoalueista ei siinä mainita mitään. Nyt kuitenk...

Leikkimökin suoristaminen

Leikkimökkki, n. 3,5x2 m2, on perustettu kulmista tukevilla, valetuilla betonipilareilla (tietoa ei ole kuinka syvälle). Nyt yli 30 v. Jälkeen mökin yksi kulma on selväst...

Millainen perustus autotalliin

Tarkoitus on alkaa rakentamaan autotallia ja perustuksen malli mietityttää. Maaperä on kuiva ja hiekkaa. Piha on noin 1 m korkeammalla kuin naapurin piha ja kysymys onkin...

Ilmalämpöpumppu ja kosteuden poistaminen

Poistaako ilmalämpöpumppu kosteutta huoneilmasta myös talvella lämmitettäessä?...

Taloyhtiön vastuu

Asumme 80- luvun alussa valmistuneessa rivitalossa, jonka sauna ja pesuhuone ovat olleet alkuperäisessä kunnossa. Nyt saunan oven karmin alta irtosi muutama laatta ja alo...

Vajoaman merkit loppukaupan jälkeen

Maksoimme tänään loppukauppahinnan v. 1966 rakennetusta matalasta yksikerroksisesta suorakaiteen muotoisesta paritalonpuolikkaasta, jossa on hyvin matala perustus pitkän...

Aita asunto-osake yhtiössä

Asun rivitalo-asunnossa, ja naapuri käyttää lähes päivittäin pyykkitelinettä, mikä sijaitsee osakehuoneistoni takapihan osuudella, n. 5m päässä makuuhuoneeni ikkunasta, l...

Korvausilmaa

Talossani on koneellinen poisto ilman lämmön talteenottoa. Korvausilman saantia ei kummemmin ole suunniteltu, ja sen arvaa että vetää kaikista ovista ja ikkunoista. Tietä...

Lämmityksen ja LTO:n sykronointi

Hei, uudessa talossamme on kaukolämpö lattiassa, takka ja LTO ja haluamme minimoida sen, että LTO käyttää sähköä lämmittämiseen.. LTO:n tehdasasetuksena on lämpötilan sää...

Kerostalohuoneiston ääni eristäminen.

Terve. Et huomannut että kysymys koski asuntoa joka on "rappu aulan päällä". Sehän kertoo jo melun aiheuttajan. Eli talo on huonosti &...

Vanhan talon perustuksen korjaaminen

Kysymykseni koskee 1952 rakennetun kellarillisen ok-talon perustusongelmaa. Eli materiaali on ns. säästöbetonia ko. aikakauden mukaisesti, kyseessä on rintamamiestalo. Be...

Vastuu vahingosta

Hei, olen rakentannut talo.Nyt vasta talon rakentamisen jalkeen sain tietää, että minun talon alle jäi minun halintajaon naapurin talon pohjavedenpurk...

kevyttakka ontelolaatan päälle

Voiko taloyhtiö vaatia asukkaalta allekirjoitusta, jossa asukas sitoutuu ottamaan täyden vastuun ontelolaatan kestävyydestä kevyttakan osalta?Takka painaa n.100 kg, takan...

Kellarin vedeneristys

Olen ostanut rintamamiestalon ja ongelmani on, että suurilla sateilla kellarini täyttyy vedestä. Kaupungin rakennusvalvonta on edellisen omistajan aikana h...

Rajaojan hoito

Määräalani rajoittuu naapurin tiehen peltona ja metsänä. Naapurin puolella rajaa pitkin kulkee hänen metsätiensä, jota käyttää myös tien varrella asuva asukas. Minulla ei...

Porakaivoveden laadun parantaminen

Mökin porakaivon vesianalyysissä on mangaani 140, rauta 660 ja värivirhe. Miten nämä saisi parhaiten korjattua? Poistaako aktiivihiilisuodatin r...

Talopaketti kalliolle, millainen perustus?

Hirsitaloa tasaisen kalllionpäälle suunnitteilla. Millainen on perustus ja kuinka kallis /halpa on perustus kalliolle suhteessa pehmeään maahan ?...

Lankkulattia

olen vaimoni kanssa päätynyt laittamaan mäntylankkulattiat olohuoneeseen, työhuoneeseen ja kaikkiin yläkerran huoneisiin. Me haluttaisiin käsitellä lankku kirsikan värise...

Missä vaiheessa sokkelin korko tietoon?

Pitäisikö kaava-alueella kaikkien tonttien sokkelin korko näkyä jo naapurinkuulemisessa vaiko aiemmin/myöhemmin? Naapurin kuulemiseen on varattu viikon valitusaika, mutta...

Kallioperustus

Kun talon perustus rakennetaan kallioon kiinni, niin kuinka altis perustus on mahdollisille läheisille louhinta-/räjäytystöille?Onko parenpi louhia kalliota ja rakentaa p...

Raja-aita

Tonttini on kulmatontti,jonka toinen sivu rajoittuu naapurin seinään! Seinäpinta lienee siten rajalinja,jonka jatkeena on naapurin puolelle syvenevä puuaita,eli aita on k...

Tierasite

Ostamallemme tontille kulkee naapurin talon kulmalta pieni tienpätkä joka ei tosin sellaisenaan ole vielä käyttökelpoinen tontillemme kulkuun. Naapurin tontilla on siis t...

Höyrynsulku

Lisäkysymys höyrynsulun sijainnista.Ulkoseinissä suosietallaan että höyrynsulku sijoitetaan seinän sisälle, esim kahden eristyskerroksen väliin. Onko huono ratkaisu tai s...