Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Osakkaan oikeus tiedonsaantiin

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 16.6.2011 klo:9:21
Kerrostalon putkiremontissa on havaittu puutteita urakoitsijan työssä.
Valvoja ei ehdi vahtimaan jokaista työvaihetta ja piiloon jääviä virheitä ei voi jälkeenpäin todeta.
Pyysin hallitukselta nähtäväksi urakkasopimuksen työselitystä, jotta asukkaana tietäisin tarkkaan, mitä urakoitsijalta voi vaatia.
Yhtiökokouksessa ei remonttia selostettu kovinkaan yksityiskohtaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä päättivät, että työselitystä "ei ole tarvetta antaa" osakkaalle.
Eikö osakkaalla maksajana ole oikeus tietää, mitä on tilattu?


Rempattu Käyttäjä on mies
Kysymyksiä: 10 kplVirallinen vastaus
Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä asiakirjojen julkisuudesta taikka hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkisuudesta. Sen vuoksi hallitus ja isännöitsijä voivat päättää siitä, mitä asiakirjoja annetaan tiedoksi osakkeenomistajille. Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Osakkaan tietojensaantioikeus on järjestetty asunto-osakeyhtiölaissa siten, että osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa kyselyoikeus. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 25 §:n mukaan hallituksen ja isännöitsijän on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Hallitus ja isännöitsijä voivat kieltäytyä tietojen antamisesta osakkeenomistajalle vain silloin, jos niiden antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. Kiinteistöliitto ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ovat valmistelleet taloyhtiöille Hyvä hallintotapa -suosituksen. Vuonna 2011 annetun suosituksen mukaan hallitus tiedottaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti osakkaille ja asukkaille yhtiön toimintaan liittyvistä asioista ja päätöksistä. Tiedotustoimintaa varten hallitus päättää yhtiön tiedotustoiminnan periaatteista, jotka saatetaan osakkaille tiedoksi. Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä, tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja huolehtivat, etteivät he paljasta yksityisyyden suojan piirissä, luottamuksellista ja salassa pidettävää tieto kuten liike- ja ammattisalaisuuksia. Tomi Eloluoto Varatuomari Asianajotoimisto Laaksonen perho Salonen Heinonen Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / Osakkaan oikeus tiedonsaantiin":

Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

Paritaloyhtiön kysymys

Kaikki as.oyn yhteisestä tekniikasta mm. vesimittari sijaitsee toisen osakkaan omistaman huoneiston sisätiloissa. Mittarille pääsy vaatii kulkemisen huoneiston läpi. Onko...

Varajäsenen oikeudet

Onko hallituksen varajäsenellä oikeus yhtiön tili- ja kirjanpitotietoihin tilanteessa, jossa on todennäköistä, että tilitiedot pä&...

Taloyhtiön ja osakkaiden vastuista ja oikeuksista

Taloyhtiö tilasi pintakosteusmittaukset kosteisiin tiloihin. Kylpyhuoneessamme todettiin kohonneita arvoja. Taloyhtiö ei saanut haluamansalaista toimenpide-ehdotusta mitt...

Taloyhtiön ja osakkaan vastuunjako kylpyhuoneremontissa

Rivitalossa on aloitettu osakkaan toimesta kylpyhuoneremontti, johon saatu lupa isännöitsijältä. Purkutarkastuksessa todettu, että puretun kosteu...

osakkaan oikeus

Onko asunto-osakeyhtiön osakkaalla oikeus saada dokumentti aiempina vuosina omaan asuntoon liittyneestä asiasta? Esim. Jos ongelma on ollut naapurihuoneistossa vastaisell...

Asbestin purkutyöt rivitaloyhtiössä

Missä menee rivitalohuoneistossa osakkaan ja yhtiön vastuuraja asbestipurkkutöiden osalta? Ovatko kaikki asbestipurkutyöt remonttia tekevän osakk...

Ikkunan tiivisteiden vaihdon vastuunjako.

Kuuluuko  ikkunan ulkopuitteen tiivisteiden vaihto taloyhtiön vai osakkaan vastuulle ?. Sisäpuolen puitteen tiivisteiden vaihtohan ainakain kuulunee osakka...

Ulko-oven maalaus

Kuuluuko asunnon ulko-oven sisäpuolen maalaus osakkaan vastuulle ja vain ulko-oven ulkopuolen maalaus taloyhtiölle?...

Osakkaan teettämä keittiöremontti

Kuuluuko osakkaan teettämän keittiöremontin putkitöistä mikään osa taloyhtiön korvattavaksi?...

REKLAMAATIO

Onko laissa jotakin takarajaa mihin mennessä lähetettyyn reklamaatioon väitetystä rakennusvirheestä on vastattava ? Jos lähetetty reklamaatio osoittautuu aiheettomaksi o...

Kunnospitovastuu

Taloyhtiö / rivitalo / 2 taloa / 13 huoneistoa Osakkaan / yhtiön vastuujako. Päälinjan kylmävesiputken oksan tulppaus petti yhdessä asunnossa: aiheutti kosteusvahingon....

Onko kosteustutkimus pakollinen

Taloyhtiössämme yksi osakas kieltäytyy kosteustutkimuksesta, vaikka yhtiössämme suoritetaan putkiremontti. Onko hänellä oikeus siihen, vaikka hänen pesutiloissaan ei laat...

Vuotovahinkojen ehkäiseminen

Kenellä on oikeus asentaa ns. vuodonilmaisukouru tiskikoneen alle ja allaskaappiin ja ovatko ne pakollisia jonkun säännöksen perusteella?...

Suihkukaapin aiheuttama kosteusvaurio

Taloyhtiössämme on havaittu kosteusvaurio, joka on asiantuntijan testien mukaan aiheutunut suihkukaapin pettäneistä silikoneista joiden läpi vesi...

askeläänieristys

MIKÄ ON YHTIÖN OIKEUS PUUTTUA LAMINAATTIPARKETIN ASENNUKSEEN ESIM. JOS ASUKAS HALUAA ASENTAA SEN MUOVIMATON PÄÄLLE. ...

Sovittelu

Saako rakentajilta apua ristiriitaan as oy:n ja osakkaan välillä. Kiista koskee parkettilattian vikaa....

jääkaapin lauhdevedet

Asunto-osakeyhtiön osakkaan jääkaapin lauhdevesi on päässyt valumaan lattialle ja rakenteisiin. Onko asuntoyhtiö velvollinen korjaamaan vaurion vai onko korjausvelvolline...

Meneekö taloyhtiön hallituksen harkintavalta osakkaan oikeuden edelle?

Ehdotin kirjallisesti ajoissa taloyhtiömme isännöitsijälle/hallitukselle, että tulevaan yhtiökokoukseen otetaan asialistalle ja käsitte...

Vesieristyksen tarkastus - vastuu kenellä?

Olemme teetättäneet kylpyhuoneremontin ammattilaisella ja ilmoittaneet asiasta isännöitsijälle. Sovimme isännöitsijän kanssa, että heidän tekninen isännöitsijä tulee tark...

Osakkaan oikeus saada tietoja huoneistonsa remontista?

Onko osakkaalla oikeus saada tietoja remontista, jonka taloyhtiö teettää osakkaan huoneistossa ilmenneiden kosteus- ym. ongelmien vuoksi? Emme ole saaneet...

Saako oleilla ranta tontilla, tontti järvellä jossa kaava voimassa. Tällä tontilla ei rakennus oikeutta.

Onko mahdoollista oleilla ranta alueella olevalla tontilla jossa ei ole rakennus oikeutta.Esimerkiksi voisi viedä asunto auton tontille,ja viettää aikaans...

Vedentoimittajan oikeus vuokralaisten vesimittarilukemien tarkistukseen

Myin puolet omakotitalosta (talon yläkerran) henkilölle, joka antoi asunnon vuokralle. Kiinteistön vesiliittymä on minun nimissäni ja laskutan yl...

Hallituksen jäsenten jääviys

2 hallitusjäsentä ja 2 osakasta ovat valmistelleet ostotarjousta ullakosta, pitäneet tämän salassa muilta osakkailta. Mahdollisesti ovat myö...

Vastuu kylpyhuoneremontin virheistä

Kylpyhuoneremontistamme on nyt vajaa kaksi vuotta. Otimme yhteyttä kylpyhuoneen remontoineen yrityksen omistajaan / työnjohtajaan, koska osa laatoista on alkanut naksua n...

Taloyhtiön vs osakkaan vastuu

Rivitaloasunnon kuivasta tilasta (olohuone) on löytynyt hometta. Hometta on tutkittu mutta sen alkuperäinen syy ei ole selvinnyt. Talo on rakennettu 1969 ja siinä on sipo...