Kysy, vastaamme -palvelussa Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!

Missä tapauksessa pitää ennen 1.1.1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatiedot muuttaa uuden lain mukaisiksi?

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Kysytty: 9.5.2013 klo:0:08
Viite: 22.12.2009/1600 Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091600#P5
Lainaus: ”...Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatietoja ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaisiksi silloin, kun ilmoitetaan rekisteröitäväksi muu yhtiöjärjestyksen muutos.”
Kysymys: Missä tapauksessa/tapauksissa pitää/pitäisi 70-luvulla rekisteröidyn paritaloyhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatiedot muuttaa uuden lain mukaisiksi huoneistoaloiksi (mitä tuossa ko. lain säännöksessä tarkoitetaan ilmauksella "muu yhtiöjärjestyksen muutos"), kun yhtiöjärjestystä joka tapauksessa muutetaan kunnossapitovastuun uudelleen määrittämisen takia ja muutetaan myös sen takia, että yhtiössä on kaksi noin 20 m2 askarteluhuonetta/varastoa, joiden hallinnasta ei ole nyt mitään mainintaa yhtiöjärjestyksessä?
Noiden kahden huoneen pinta-alat pitäisi ilmeisesti kirjata uuteen yhtiöjärjestykseen. On ilmeistä, että nyt yhtiöjärjestyksessä ilmoitetut huoneistojen lattiapinta-alat eivät ole samansuuruisia, kuin on huoneistojen todellinen huoneistoala (SFS 5139).Virallinen vastaus
Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain siirtymäsäännösten osalta lainsäätäjän tarkoitus oli ensinnäkin, että uuden lain voimaantulosta aiheutuisi ennen lain voimaantuloa perustetuille asunto-osakeyhtiöille ja niiden osakkeenomistajille mahdollisimman vähän tarpeettomia kustannuksia ja muita hankaluuksia. Näin ollen pyrkimys oli mm. välttää sitä, että yhtiöt joutuisivat muuttamaan yhtiöjärjestystään uuden lain voimaantulon takia. Tästä lainsäätäjän tarkoituksesta johtuen uuteen lakiin ei pääsääntöisesti sisälly sellaisia yhtiöjärjestyksen sisältöä koskevia uusia pakottavia vaatimuksia, joiden johdosta yhtiöiden olisi ollut pakko muuttaa yhtiöjärjestystään uuden lain tultua voimaan. Jos yhtiöjärjestys on ollut vanhan lain mukainen, se täyttää myös uuden lain vaatimukset.

Vain siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys on uuden lain pakottavien säännösten vastainen, asetetaan asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 5 §:n 1 momentissa velvollisuus muuttaa yhtiöjärjestystä uuden lain mukaiseksi. Kuitenkaan mitään yhtiöjärjestyksen muuttamisvelvollisuutta koskevaa siirtymäaikaa ei ole erikseen määrätty. 1 momentissa mainitaan vain, että uuden lain vastaisen yhtiöjärjestyksen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Erikseen 1 momentissa vielä lausutaan, että ennen 1 päivää tammikuuta 1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatietoja ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaisiksi silloin, kun ilmoitetaan rekisteröitäväksi muu yhtiöjärjestyksen muutos.

Vastaus kysymykseen on siten se, että pinta-alatietoja ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaiseksi, vaikka ilmoitettaisiinkin rekisteröitäväksi muita yhtiöjärjestyksen muutoksia. Lainsäätäjä on tämän nimenomaisesti kirjoittanut edellä mainittuun pykälään, koska muutoin lainsäätäjän tämän vastauksen ensimmäisessä kappaleessa esille tuotu tarkoitus ei olisi toteutunut. Valtioneuvoston asetuksen osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 1 §:ssä (viittaus asetukseen asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 13 §:n 5 momentissa) nimittäin toisaalta lausutaan, että yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan mittaustapana pidetään standardissa SFS 5139 määriteltyä huoneistoalan laskemismenetelmää. Isännöitsijäntodistuksessa on kuitenkin oltava maininta siitä, onko pinta-ala mitattu SFS 5139 standardin määrittelemällä tavalla.

Joni Brander
asianajaja, varatuomari
JuriNet Turku - Asianajotoimisto Schrey Plathin & Co Oy

Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / Missä tapauksessa pitää ennen 1.1.1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatiedot muuttaa uuden lain mukaisiksi?":

Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia:

asuntojen sisätilat osakkaiden vastuulle?

Hei,Olemme pieni 3 asunnon asunto-osakeyhtiö ja olemme miettineet, että voimmeko muuttaa yhtiöjärjestystämme niin, että osakkaat vastaisivat itse asuntojensa sisätiloista...

Käyttämätön rakennusoikeus as. oy:ssä

Omakotitalomme sijaitsee 3:n talon asunto-osakeyhtiössä. Olemme 30 vuotta sitten 3 perhettä kukin muodostaneet tämän yhtiön ja maksaneet 1/3:n tontista, jolle talot raken...