Jätevesijärjestelmän rakentamishanke

Talousjätevesien käsittelystä on annettu uudet valtakunnalliset määräykset valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 15.3.2011. Asetus koskee kiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella. Asetuksen myötä 15.3.2016 mennessä saneerattavien kiinteistöjen määrä on satoja tuhansia.
Jätevesijärjestelmän rakentamishanke

TUTUSTU MYÖS