Väliovet

Sisustusovia on useita eri tyyppejä ja värejä. Niitä hankittaessa tulisi kiinnittää huomiota myös oven kätisyyteen ja avautumissuuntaan. Sisustusoven avulla on yksinkertaista jakaa tiloja ja luoda selkeät rajat esimerkiksi yksityisten ja yleisten tilojen välillä. Sisustusovi on osa kokonaisuutta mutta halutessaan luoda kontrasteja yksivärisyyteen, sen voi totetuttaa helposti sisustusoven avulla.
Väliovet

TUTUSTU MYÖS