Työmaan aloitus ja tarkastukset

Rakennustyömaan tulee olla toimiva. On oltava varattuna riittävästi tilaa sekä turvalliselle kulkemiselle että rakennustarvikkeiden varastoinnille. Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon kun työmaata perustetaan?

Rakennustyömaalla tullaan myös toteuttamaan erilaisia tarkastuksia sekä katselmuksia läpi koko rakennusprojektin. Aikataulun avulla ohjaat, että rakennusprojektisi on valmis ajallaan.
Työmaan aloitus ja tarkastukset

Aikataulu ohjaa rakennusprojektia

Rakennusaikataulun tarkoituksena on kertoa, kuinka paljon aikaa on käytettävissä kuhunkin rakennusvaiheeseen, jotta tavoitteeksi asetettu muuttoaika toteutuu.

Työmaalla tehtäviä tarkastuksia ja katselmuksia

Rakennustyömaalla suoritetaan erilaisia tarkastuksia ja katselmuksia rakennusprojektin aikana. Tehtävät tarkastukset alkavat jo heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Katso aiheeseen liittyvät uutiset