Doventus Oy - suunnittelupalvelut uudisrakentajalle

Onnistunut rakennushanke syntyy asiakkaan toiveista yhdistettynä asiantuntijoiden ammattitaitoon, luovuuteen ja kokonaisuuksien hallintaan. Useimmiten asiakkaan ensimmäinen valinta on arkkitehdin kiinnittäminen hankkeeseen. Asiakkaan oma arkkitehti kuuntelee tarkasti toiveet sekä perehtyy huolellisesti tavoiteisiin ja ratkaisee keskeiset tilalliset ja arkkitehtoniset kysymykset. Doventus Oy:n kanssa syntyy laadukkaat suunnitelmat hyvässä yhteistyössä niin yksilöllisiin pientaloihin kuin vapaa-ajan huviloihin. Innostavan luonnosvaiheen jälkeen laadimme toteutussuunnitelmat asiakkaan ja urakoinnin tarpeisiin. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun lisäksi voimme tarjota asiakkaallemme myös sisustus- ja pihasuunnittelupalvelut.

Luotettavat työmenetelmät

Doventus Oy:n laatimiin suunnitelmiin voi luottaa. Arkkitehtimme toimii heti hankkeen alussa yhteistyössä kokeneen rakennesuunnittelijamme kanssa. Pääsuunnittelijana hoidamme lupaprosessin ja suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastamisen erittäin korkealla työmoraalilla, asiaamme eduksi. Teemme tämän tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Tieto kulkee tehokkaasti ja suunnitelmat kehittyvät saumattomasti. Kun kaikki langat ovat kokeneen arkkitehti-pääsuunnittelijan käsissä, on lopputuloksella paras mahdollisuus onnistua korkeatasoisesta suunnittelusta laadukkaaseen toteutukseen sekä aikataulujen ja budjetin pitämiseen.Palvelut asiakkaille

Doventus Oy tarjoaa kohteiden remontoijille sekä rakentajille suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluita. Korkeatasoiset ja yksilölliset suunnittelupalvelumme sekä rakennuttamis- ja valvontapalvelut ovat räätälöitävissä rakennuttajan tarpeisiin.

Suunnittelupalvelut

Laadimme yksilölliset suunnitelmat asiakasta kuunnellen. Tarjoamme arkkitehtissuunnitteluun tarvittaessa jatkopalveluna valaistus- ja sisustussuunnittelua. Rakennesuunnittelu yhdistetään useimmiten Doventus Oy:n arkkitehtisuunnitteluun pääsuunnittelijan koordinoidessa tehokkaasti kaikkia suunnitteluajoja eli erityissuunnittelua. Ammattitaitoisesti suunnitellut kokonaisratkaisut säästävät turhilta rakennuskustannuksilta. Doventus Oy:n laatimiin suunnitelmiin voi luottaa.

Doventus Oy – projektinjohto ja valvonta

Rakennuttajakonsultti eli projektinjohtaja ohjaa rakennushankkeen prosessia ja organisoi tehtävien tehokasta suoritusta. Hän johtaa, koordinoi ja valvoo rakennushankkeen eri osapuolten tuloksellista työtä. Kilpailutus- ja tarjouspyyntövaiheen kautta päästää urakoiden sopimusvaiheeseen ja sen jälkeen huolehditaan mm. työmaakokouksien kautta sopimuslaadun toteutumisesta, hankkeen vastaanottokokouksiin saakka. Hankkeen alussa voi Doventus Oy:n pääsuunnittelija suorittaa rakennuttamisen tiettyjä tehtäviä asiakkaan tarpeiden mukaan, esimerkiksi kilpailuttamalla talotekniikan suunnittelijat laadukkaan suunnittelutiimin jäseniksi.

Ota yhteyttä

Asiakasta kuuntelevaa arkkitehtipalvelua. Luovaa rakenneteknistä osaamista. Rohkeaa edelläkävijyyttä vaativiin projekteihin. Kauniita ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Onnistuneita matkoja uusiin koteihin. Luovuus ja suunnittelun eri osa-alueiden merkitysten ymmärtäminen kiteytyy työssämme kokonaisuuksien tasapainoisena hallintana. Ohjenuorana kaikessa työssämme toimivat innovatiivisuus, jatkuva oppiminen, joustavuus ja kyky kuunnella. Ota yhteyttä!

Katso aiheeseen liittyvät uutiset


Videot ja TV-esitykset