Serviz - Rakentamisen laadunvalvonta

Rakentaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina vastuussa koko rakennusprojektista eli laadusta, kustannuksista, työturvallisuudesta ja aikatauluista. Valmiin rakennuksen laadulla on suuri merkitys, koska rakennuksen halutaan olevan toimiva, virheetön ja pitkäikäinen.

Serviz tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun pientalotyömaiden laadunvalvontaan, työnjohtoon ja tarvittaessa täyden palvelun projektinjohdon. Palvelu aloitetaan maksuttomalla tapaamisella, jossa perehdytään tulevaan projektiin ja asiakkaan toiveisiin palvelun sisällöstä. Tapaamisen perusteella palvelusta tehdään tarjous ja ehdotus projektin sisällöstä ja vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilö voi olla vastaava työnjohtaja, valvoja, kosteudenhallintakoordinaattori, pääsuunnittelija tai projektinjohtaja.

Serviz tarjoaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan paketoidut, selkeästi määritellyt ja läpinäkyvästi hinnoitellut palvelukokonaisuudet, jotta asiakas tietää mitä saa rahansa vastineeksi. Yksi palvelun tärkeimmistä osa-alueista on dokumentointi. Jokainen käynti ja sovitut asiat sekä havaitut puutteet kirjataan ylös. Näin pystytään varmistamaan, että kaikki puutteet on huomioitu ja niiden korjaamisesta on huolehdittu. Kunnollinen dokumentaatio vaikuttaa talon arvoon positiivisesti myöhemmissä vaiheissa.
Serviz - Rakentamisen laadunvalvonta

TUTUSTU MYÖS