Wassis jätevesisuunnittelu

Wassis Oy on Suomen kokenein jätevesijärjestelmien suunnitteluun erikoistunut yritys. Yritys on tehnyt yli 1600 jätevesisuunnitelmaa. Wassis Oy:n kautta saa aina tarpeita vastaavan ratkaisun niin vanhaan kuin uuteen mökkiin, omakotitaloon tai kokonaiseen kylään. Ammattitaitoiset suunnittelijat hallitsevat LVI-suunnittelun sekä ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen vaatimukset talousjätevesien käsittelystä.

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tai uuden rakentaminen edellyttää suunnittelua. Kun täysin uutta kiinteistöä rakennetaan, vaaditaan rakennusluvan liitteeksi jätevesisuunnitelma. Vanhaa kohdetta kunnostettaessa jätevesisuunnitelma toimitetaan kunnan lupaviranomaiselle toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan koko projektin mutkaton sujuminen.