Vallox liesituulettimet ja -kuvut

Lieden kärynpoisto on yleensä suositeltavaa toteuttaa erillisellä järjestelmällä – liesituulettimella tai liesikupu-huippuimuri-yhdistelmällä. Erillisellä järjestelmällä lieden poistoilmavirta on yleensä oleellisesti suurempi kuin ilmanvaihtokoneella aikaansaatu poistoilmavirta. Kärynpoisto ilmanvaihtokoneen ja lämmön talteenoton kautta on kuitenkin yleinen tapa kerros- ja rivitaloasunnoissa sekä pienehköissä loma-asunnoissa eikä sille ole teknistä tai rakennusmääräyksiin perustuvaa estettä.