Doventus Oy – projektinjohto ja valvonta

Rakennuttajakonsultti eli projektinjohtaja johtaa, koordinoi ja valvoo rakennushankkeen eri osapuolten tuloksellista työtä. Projektinjohtajan / rakennuttajakonsultin tehtävät räätälöidään hankkeen ominaispiirteiden ja tilaajan resurssien mukaisesti.

Doventus Oy tarjoaa ammattitaitoista työmaa-aikaista valvontaa, useimmiten yhdistettynä rakennuttajakonsultin rooliin. Valvonnan kautta varmistetaan hyvän rakennustavan ja laadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.Projektinjohto, rakennuttajakonsultti


Ota yhteyttä

Asiakasta kuuntelevaa arkkitehtipalvelua. Luovaa rakenneteknistä osaamista. Rohkeaa edelläkävijyyttä vaativiin projekteihin. Kauniita ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Onnistuneita matkoja uusiin koteihin. Luovuus ja suunnittelun eri osa-alueiden merkitysten ymmärtäminen kiteytyy työssämme kokonaisuuksien tasapainoisena hallintana. Ohjenuorana kaikessa työssämme toimivat innovatiivisuus, jatkuva oppiminen, joustavuus ja kyky kuunnella. Ota yhteyttä!

Katso aiheeseen liittyvät uutiset

Katso myös muuta aiheeseen liittyvää