Doventus Oy – projektinjohto ja valvonta

Rakennuttajakonsultti eli projektinjohtaja johtaa, koordinoi ja valvoo rakennushankkeen eri osapuolten tuloksellista työtä. Projektinjohtajan / rakennuttajakonsultin tehtävät räätälöidään hankkeen ominaispiirteiden ja tilaajan resurssien mukaisesti.

Doventus Oy tarjoaa ammattitaitoista työmaa-aikaista valvontaa, useimmiten yhdistettynä rakennuttajakonsultin rooliin. Valvonnan kautta varmistetaan hyvän rakennustavan ja laadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.Projektinjohto, rakennuttajakonsultti


Ota yhteyttä

Rakentamisen suunnittelu- ja valvontapalvelut saman katon alta luovasti ja luotettavasti. Asiakasta kuuntelevaa arkkitehtipalvelua. Luovaa rakenneteknistä osaamista. Rohkeaa edelläkävijyyttä vaativiin projekteihin. Kauniita ja toimivia suunnitteluratkaisuja. Onnistuneita matkoja uusiin koteihin. Luovuus ja suunnittelun eri osa-alueiden merkitysten ymmärtäminen kiteytyy työssämme kokonaisuuksien tasapainoisena hallintana. Ohjenuorana kaikessa työssämme toimivat innovatiivisuus, jatkuva oppiminen, joustavuus ja kyky kuunnella. Ota yhteyttä!

Katso aiheeseen liittyvät uutiset

Katso myös muuta aiheeseen liittyvää