SSAB:n teräspaalutus pientalorakentajalle

Teräspaalut ovat tarpeellisia yhä useammalle. Pientalorakentaminen sijoittuu yhä useammin alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu on kokonaistaloudellisesti edullisin paalutyyppi, kun maaperäolosuhteet sallivat paalujen asentamisen lyömällä. Mikäli olosuhteet ovat vaativat, voivat kysymykseen tulla myös porattavat tai vaippainjektoidut paalut.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia työkaluja, joiden avulla paalutussuunnitelma voidaan optimoida. Teräspaalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB:lta ja huolehtivat siitä, että kohteeseen käytetään täsmälleen vaadittu määrä paalua. Tällöin rakentaja maksaa ainoastaan asennetuista paalumetreistä. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

SSAB:n kehittämä paalujärjestelmä on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. SSAB:n teräspaalut ovat CE-merkittyjä ja Suomessa valmistettuja. RR®-paaluja on asennettu jo vuodesta 1987 alkaen.

Edut:

•Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä

•Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä. Ei tarvitse rakentaa mittavia paalutusalustoja, kulkuteitä tai varastointialueita.

•Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa

•Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa

•Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteillePaalutuksen toteutus omakotitaloihin

Teräspaalut ovat kodin jalat! Kestävä koti rakennetaan vahvalle perustalle. SSAB:n teräspaalutus on vaivaton, nopea ja kustannustehokas ratkaisu. Paalutus toteutetaan yleensä yhdessä työpäivässä. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella. Kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuvat tärinä- ja muut ympäristöhaitat ovat vähäisiä, ja lähellä olevat rakenteet ovat turvassa.
Paalutusurakoitsija asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. RR-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon. Paalujen päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakentamistyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

Lujilla teräksillä kustannustehokkuutta

Perinteisten RR-paalujen lisäksi SSAB:n tuotevalikoimaan kuuluvat myös lujasta S550J2H teräksestä valmistetut RRs-paalut. Käyttämällä lujempaa S550J2H-teräslajia, voidaan paalun kantokykyä lisätä jopa 25 % verrattuna RR-paaluissa käytettävään S440J2H-teräslajiin. Kasvanutta paalun kantokykyä voidaan hyödyntää vähentämällä paalujen lukumäärää. SSAB:n asiakkaalle tämä tarkoittaa säästöjä perustuskustannuksissa.

Pientalon paalut päivässä, myös talvella

Paalutustyö on nopeaa. Omakotitalon paalut asennetaan yleisimmin yhdessä päivässä – myös talvella. Asennuskalusto on kevyt, joten se mahtuu ahtaillekin työmaille. Teräspaalutusta käytettäessä ei tarvitse erikseen rakentaa vahvistettuja paalutusalustoja, kulkuteitä tai paalujen varastointialueita. Paalutustyömaa säilyy siistinä.

Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - ei vaurioita lähirakennuksille

Teräspaalujen pienen poikkileikkauksen ansiosta paalujen syrjäyttämä maan määrä on pieni. Vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat ovat vähäisiä.
Paalut voidaan turvallisesti asentaa hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita, sillä riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni.

Oikea paalukoko oikeaan paikkaan

Omakotitalojen paalutuksessa käytetään yleisimmin lyötäviä RR-paaluja, jotka ovat halkaisijaltaan 75–115 mm. Suurempia paaluja käytetään erikoistapauksissa.
Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Edistyksellinen tekniikka

RR-paalujen osalta ei synny materiaalihukkaa. Paaluissa on jatkososat kaikissa paaluelementeissä, jolloin edellisestä paalusta katkaistulla, ylijäävällä osalla voidaan aloittaa seuraava paalu. Materiaali käytetään tehokkaasti hyödyksi, eikä työmaalle jää paalutustyöstä aiheutuvaa rakennusjätettä.
Koska RR-paalut perustuvat teräsputkeen, niiden laatu, ehjyys, suoruus ja todellinen pituus voidaan tarkistaa yksiselitteisen helposti asentamisen jälkeen.

Pyydä tarjous paalutuksesta

SSAB:n teräspaalujen hankinta onnistuu vaivattomasti suoraan luotettavalta paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii asennuksesta sekä tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta. Paalutusurakoitsija antaa yleensä asemakuvan, pohjatutkimuksen ja paalutussuunnitelman perusteella tarjouksen. Tarjous sisältää paalujen paikalleen mittauksen, asennuksen materiaaleineen sekä katkaisun. Yleinen menettelytapa on, että rakentaja maksaa vain hyötypituudesta paalutusurakoitsijalle.

Lataa esitteet


Suunnittelutyökalut / Teräspaalut mitoitusohjelma


Katso aiheeseen liittyvät uutiset


Videot ja TV-esitykset

Seurantakohteet


YhteystiedotTilaa maksuttomia esitteitä

Voit tilata seuraavat esitteet:
Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaanKysyttävää tämän sivun tuotteista

Kysymys: Missä vaiheessa tulee tehdä päätös käytettävästä paalutyypistä?
Vastaus: Kun pohjatutkimuksessa on selvinnyt paalutuksen tarve, ovat teräspaalut helppo valinta. Teräspaalut soveltuvat kaikkiin maaperäolosuhteisiin, kaikille rakennuksille ja pienille ja ahtaillekin tonteille naapureita häiritsemättä. (Perustussuunnittelija valitsee olosuhteiden ja kuormien perusteella sopivimmat teräspaalut ja mitoittaa perustukset)

Kysymys: Soveltuvatko teräspaalut kaiken kokoisille rakennuksille puumökistä useampikerroksiseen kivitaloon?
Vastaus: Kyllä soveltuu. RR-paalujen laajasta kokovalikoimasta löytyy oikea paalu jokaiseen käyttökohteeseen siirtola-puutarhamökistä kerrostaloon.

Kysymys: Kuinka teräspaalutus tilataan?
Vastaus: Pohjatutkimuksella selvitetään maaperän ominaisuudet ja saadaan lähtötiedot paalutuksen suunnitteluun ja ar-vioidaan paalupituus. Perustussuunnittelija mitoittaa paaluperustukset kuormien perusteella. Teräspaalutus tilataan paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii asennuksesta sekä tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta.

Kysymys: Miksi teräspaalut saattavat alkuun vaikuttaa hinnaltaan kalliimmalta?
Vastaus: RR-teräspaalutukselle annettava hinta sisältää koko paalutuksen materiaaleineen ja töineen. Rakentajalle ei tule yllättäviä lisäkustannuksia kuljetuksista, maan pinnalle jääneiden paalujen katkaisusta, poiskuljettamisesta tai ylijäämämateriaalin hävittämisestä. Teräspaalutuksessa maksat ainoastaan paalutetuista metreistä. Kokonaiskustannukset eivät täten tule kalliimmaksi.

Jäikö jokin askarruttamaan tämän sivun tuotteesta tai palvelusta? Jätä kysymys viereiseen laatikkoon, vastaajana toimii yrityksen asiantuntija.

Jättääksesi kysymyksen sinun tulee olla Rakentaja.fi -jäsen sekä olla kirjautunut palveluun. Jäseneksi liittyminen ilmaista. Liity jäseneksi tästä.