Kingspan alapohjan lämmöneristys

Kingspan-eristeet soveltuvat myös alapohjarakenteiden eristeeksi erittäin hyvin. Useimmiten kyseeseen tulevat joko maanvaraiset tai ryömintätilaiset alapohjat, joihin molempiin löytyy yksinkertaiset ja tehokkaat rakenneratkaisut.

Kingspan-eristeet ovat erinomainen ja turvallinen ratkaisu puu- tai ontelolaattarunkoisen alapohjarakenteen eristeeksi. Puurunkoisen talon alapohjaan eristeet voidaan asentaa joko rungon väliin tai rungon päälle. Kingspan-eristeet soveltuvat hyvin myös maanvaraisten betonilattioiden ja ryömintätilaisen alapohjan eristeeksi. Eristeiden hyvä puristuslujuus varmistaa rakenteen toimivuuden pientalokohteissa. Kingspan-eristeitä käytettäessä ei tarvita erillisiä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerroksia. Eristeillä päästään erinomaisiin lämmöneristysarvoihin merkittävän ohuilla eristekerroksilla. Rakenteesta saadaan oikeaoppisen tiiviitä.


Kingspan alapohjan lämmöneristys