Kiinnityskoulu - Opas luotettavaan ja turvalliseen kiinnittämiseen


Kiinnityksessä on kyse osien liittämisestä yhteen siten, että rakenteessa saavutetaan luja pito ja pysyvyys. Kiinnityksen on tarkoitus kestää kaikki sille aiheutuvat kuormat ja rasitukset.

Kiinnikkeen valinnassa lähtökohtana toimii aina rakennusmateriaali, johon kiinnittäminen tapahtuu. Betoni, tiilet, harkot ja muut kiviainespohjaiset rakennusmateriaalit asettavat kiinnikkeille aivan erilaisia vaatimuksia kuin vaneri, lastulevy tai muut rakennuslevyt.

Rakennusmateriaalin lisäksi kiinnitystarvikkeen valinnassa on huomioitava ne vallitsevat tai muuttuvat ilmasto-olosuhteet, jotka osaltaan asettavat vaatimuksia mm. kiinnikkeen korroosionkestävyydelle. Esimerkiksi ulkotiloissa olevat kiinnitykset altistuvat kosteuden ja lämpötilan vaihteluille, jotka ajan saatossa heikentävät rakenteita.
Kiinnityskoulu - Opas luotettavaan ja turvalliseen kiinnittämiseen

TUTUSTU MYÖS