Rudus-betonikoulu

Betonikoulun tarkoituksena on tuoda esille betonointiin liittyviä asioita. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä tiedostaa miten betonointi suoritetaan ja mitkä ovat mahdolliset riskitekijät. Kun työvaiheen toteuttaminen sekä tarvittavat jälkihoitotyöt ovat tiedossa, onnistuu lopputulos halutulla tavalla. Betonikoulussa käydään läpi betonointimenetelmiä sekä eri rakenteiden toteutusta betonin avulla. Lisäksi perehdytään myös betonin koostumukseen ja ominaisuuksiin rakennusmateriaalina. Eri betonilaaduilla on omat kuivumis- ja kovettumisaikansa, jotka on otettava huomioon jälkihoito- ja muottienpurkutöissä. Vaikka kohteen rakenteissa käytettävän betonilaadun määrääkin suunnittelija, on rakentajan silti tiedettävä miten betonirakenne tulee valaa ja hoitaa oikein, jotta suunniteltu kestävyys saavutetaan. Betonikoulu on suunnattu kaiken tasoisille rakentajille sekä aiheesta kiinnostuneille.


Rudus-betonikoulu

TUTUSTU MYÖS