Maankäyttö ja rakentaminen

Maankäytön ohjatulla suunnittelulla ja rakentamisella tavoitellaan hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistämistä. Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista sekä edistää ja valvoo maakuntakaavoitusta. Myös alueiden käytön ja rakennetun ympäristön seurannan järjestäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ja ohjaavat kuntien alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista omalla toimialueellaan. Ne valvovat, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset.
Maankäyttö ja rakentaminen

TUTUSTU MYÖS