Gyproc-tuulensuojalevyt

Glasroc H GHS 9 Storm -tuulensuojalevyjä käytettäessä voidaan ulkoseinärakenne jättää säälle alttiiksi 12 kk ajaksi ennen ulkoverhouksen asentamista. Gyproc GTS 9 -levyt voidaan tavallisesti jättää 3 kk ajaksi ilman lopullista ulkoverhousta. Suotuisissa olosuhteissa voidaan GTS 9 -levyä pitää säärasituksille pidempäänkin, mutta ulkoseinän altistuessa jatkuvalle tai voimakkaalle saderasitukselle tulee valita lyhyempi altistusaika.

Tuulensuojalevy ei saa olla kosketuksissa vapaaseen veteen, ja sen tulee päästä kuivumaan kun ei sada. Erityisesti on huolehdittava, etteivät valumavedet pääse ulkoseinärakenteeseen ulkokulmien, ikkuna- ja ovipielien, nurkkien, läpivientien tai vaakasaumojen kautta. Myös esim. sokkelin päälle kinostuneen lumen aiheuttamat kosteusvaikutukset on ehkäistävä poistamalla lumi.
Gyproc-tuulensuojalevyt