Yhteistyöprojekti Porin Tekniikkaopiston kanssa
copyright
Suorakanava Oy

Rakentaja.fi on jo vuosia tehnyt yhteistyötä rakennusalan ammattioppilaitosten kanssa. Yhtiö jakaa mm. erilaista oppimateriaalia vuosittain yli 2.500:lle rakennusalan opiskelijalle kautta maan. Rakennusalan oppilaitokset ovat avainasemassa nostamaan tämän maan tulevien rakentajien ammattiylpeyttä tasolle, josta Suomi on jo kaun ollut kuuluisa. Verkkolehti seuraa talonrakennuslinjan oppilaiden talonrakennusprojekteja sekä välillä piipahdetaan opistolle tutkailemaan, mitä siellä tapahtuu.


Pakkaspäivän opiskelua
Siivous- ja rakennustöitä opistolla (vko 46/07)

Linkit seurantakohteisiin ja raportit kohteista:

Talo 33:
vko 03 (2007) vko 13 (2007) vko 14 (2007) vko 22 (2007) vko 16 (2008)      
               

Talo 32:
vko 20 (2006) vko 38 (2006) vko 41 (2006) vko 43 (2006) vko 03 (2007) vko 13 (2007) vko 14 (2007)  
vko 41 (2006)              

Talo 31:

vko 22 (2005) vko 41 (2005) vko 47 (2005) vko 1 (2006) vko 11 (2006) vko 17 (2006) vko 20 (2006)  
vko 22 (2006) vko 38 (2006) vko 41 (2006) vko38 (2007) vko1 (2008) vko9 (2008)    

Talo 29:
vko 48 (2002) vko 49 (2002) vko 50 (2002) vko 51 (2002) vko 3 (2003) vko 4 (2003) vko 5 (2003)  
vko 10 (2003) vko 12 (2003) vko 13 (2003) vko 14 (2003) vko 16 (2003) vko 18 (2003) vko 20 (2003)  
vko 22 (2003) vko 35 (2003) vko 37 (2003) vko 39 (2003) vko 41 (2003) vko 42 (2003) vko 48(2003)  
vko 3 (2004) vko 5 (2004) vko 6 (2004) vko 10 (2004) vko 12 (2004) vko 14 (2004) vko 18 (2004)  
vko 37 (2004) vko 39 (2004) vko 41 (2004) vko 45 (2004) vko 47 (2004) vko 49 (2004) vko 52 (2004)  
vko 4 (2005) vko 6 (2005) vko 8 (2005) vko 9 (2005) vko 17 (2006) vko 20 (2006) vko 22 (2006)  
vko 38 (2006)              

Piirustukset:
Talo 29: 1.kerros, 2.kerros ja leikkaus, julkisivut
Talousrakennus 29: pohja ja leikkaus, julkisivut

Talo 30:
vko 41 (2003) vko 45 (2003) vko 18 (2004) vko 37 (2004) vko 39 (2004) vko 41 (2004) vko 45 (2004)
vko 47 (2004) vko 49 (2004) vko 52 (2004) vko 4 (2005) vko 6 (2005) vko 8 (2005) vko 9 (2005)
vko 17 (2005) vko 22 (2005) vko 1 (2006) vko 17 (2006) vko 38 (2006) vko 41 (2006)  

Talo 28:
vko 48 (2002) vko 49 (2002) vko 51 (2002) vko 3 (2003) vko 5 (2003) vko 7 (2003) vko 9 (2003)
vko 10 (2002) vko 12 (2002) vko 16 (2002) vko 22 (2003)      

Tekniikkaopiston opiskelutilojen remontointi:
LVI-osaston opettajainhuone
Rakennusosaston käyttötarkoituksen muutostyöt
Rakennusosaston käyttötarkoituksen muutostyöt jatkuvat
Rakennusosaston käyttötarkoituksen muutostöissä pintahommissa
Pintakäsittelytyöt loppusuoralla katon osalta
Pintakäsittelytöiden viimeistelyt jatkuvat vko 3/2004
Rakennusosaston käytävän lattian hionta käynnissä vko 5/04
Rakennusosaston käytävän remontti valmis vko 10/04
Sisustettu käytävä vko 37/04
LVI-osaston näyttö- ja harjoitustilat (39/2004)

Tutustuminen harjoitustöiden tekoon

Porin Tekniikkaopisto
Ammatillinen koulutus Porissa on alkanut vuonna 1907. Silloin oli tyttöjen ja poikien ammattikoulut erikseen. Vuosien saatossa nimeksi muodostui Porin tekninen ammattioppilaitos ja vuonna 1997 Porin Tekniikkaopisto.
Tekniikkaopiston koulutusaloja ovat auto- ja kuljetus-, LVI-, pintakäsittely-, rakennus-, kone- ja metalli-, kemian-, puu- ja sähköala. Näiden lisäksi voi lukea lukio-opintoja ja valmistua ylioppilaaksi ammattitutkinnon ohessa.
Opiskelun pituus on 120 opintoviikkoa eli 3 vuotta, josta noin puoli vuotta (vähintään 20 ov) ollaan työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyö. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.
Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, perustutkinnon jälkeen on mahdollista edetä vaikka tekniikan tohtoriksi asti.


Talonrakennusala
Talonrakennusalalla koulutukseen kuuluu kaikille yhteisiä aineita, vapaasti valittavia opintoja, ammatillisia perusopintoja (rakentamisen perusteet, perustus- ja maanrakennustyöt, runko- ja vesikattotyöt, sisustus- ja vesikattotyöt), ammatillisesti syventäviä opintoja (talonrakentaminen, kirvestyöt, muuraus- ja laatoitustyöt, elementti- ja raudoitustyöt, korjausrakentaminen), työssäoppimisjaksoja sekä opinnäytetyö. Työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä oppilaille, sillä sitä kautta osa opiskelijoista työllistyy opiskelun aikana ( viikonloppu- ja iltatöihin sekä lomien ajaksi ) tai sen jälkeen. Työntekijöitä otetaan yhä enemmän yrityksiin työssäoppimisjakson perusteella, jolloin opiskelija on jo näyttänyt jo näyttänyt oman motivaationsa ja osaamisensa.
Ensimmäisenä vuotena käytännön työt hoidetaan työharjoituksilla koululla. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat tekevät projektinaan talon talousrakennuksineen alusta loppuun. Kohteet ovat suunniteltu niin, että ne ovat haastavampia kuin perusratkaisun talot. Nyt rakenteilla olevat talot ovat järjestyksessään 28:s ja 29:s. Ensimmäiset talot rakennettiin oppilastyönä 1960-luvun alkupuolella. Koulutuksessa otetaan huomioon uudis- ja korjausrakentaminen,
mutta varsinaisia korjausrakennuskohteita oppilaitoksella ei juuri tällä hetkellä ole
Koulutusta pyritään kehittämään koko ajan. Eräs keino kehittää opetusta on virtuaalinen opetus. Siinä eri ammattioppilaitosten opettajat ovat tehneet osioita rakentamisen eri vaiheista. Virtuaalikoulun materiaalia voidaan käyttää opetuksessa hyväksi, joka osiossa on ko. rakennusvaiheen opetusmateriaalia. Osiossa on määritelty myös kurssin tavoitteet. Ammattioppilaitoksilta on valmistunut projekti Rakennusalan Virtuaalikoulusta, johon Porin Tekniikkaopiston opettajat Arto Anttonen ja Jukka Hilaja ovat tehneet osiota Internetiin rakennuspohjien kuivatuksesta sekä perustusten rakentamisesta.

<<-- Takaisin edelliselle sivulle

Etusivulle