Suodatusjärjestelmän asennusta Otsolassa
copyright
Suorakanava Oy

Otsolassa on siirrytty suodatusjärjestelmän asennusvaiheeseen. Tontti sijaitsee haja-asutusalueella, jonne kaupungin kunnallistekniikkaa ei ollut saatavilla. Tontin maaperä on tiivistä, joten ratkaisuksi valittiin Uponor Sako -suodatusjärjestelmä.

Yksivesijärjestelmässä kaikki jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Saostussäiliössä on kolme erillistä osastoja, joiden läpi jätevesi virtaa. Jäteveden läpäistyttyä viimeisenkin osaston, vesi johdetaan maasuodattimeen puhdistumaan.

Kun suunnitelmat oli hyväksytty viranomaisilla, voitiin aloittaa asennustyöt.


Suodatinkerros
Kaivannon pohjan pitää olla vaakasuora ja tasainen, mutta ei tiivistetty. Suodatinkerros koostuu kokoomasorasta ja suodatinhiekasta.
Pohja täytetään kokoomasoralla ( raekoko 8 - 16 mm), yhteensä noin 300 mm paksuisella kerroksella. Kokoomakerrokseen laitetaan kokoomaputket, jotka ovat rei'itettyä tuplasalaojaputkea. Kokoomaputkien päälle tulee noin n. 50 -100 mm paksuinen kerros kokoomasoraa.

Taivutuskulman avulla kokoomaputkiin yhdistetään rei'ittämättömät tuuletusputket (ø 110 mm). Tuuletusputkien päähän asennetaan rei'itetyt ilmastushatut. Kokoomaputket asennetaan 0,5 - 1 cm / m kaltevuuteen, kokoomakaivolle päin.
Putkien väli vähintään 1500 mm. Kokoojaputket yhdistetään kokoomakaivoon, joka on asennettu pystysuoraan. Kokoomakaivosta suodattunut vesi johdetaan purkuputkella ( ø110 mm) avo-ojaan.
Kokoomakerroksen tasauksen jälkeen levitetään suodatinhiekkaa, raekoko 0-8 mm. Suodatinkerroksen kokonaispaksuus on n 800 - 850 mm. Suodatinhiekkakerros tiivistetään täryttämällä, jotta jätevesi jakautuu koko kentän alueelle.


Jakokerros Imeytysputkineen
Suodatuskerroksen päälle tulee jakokerros, joka koostuu sepelistä, raekoko 16-32 mm. Jakokerrokseen asennetaan rei'itetyt imeytysputket, jotka asennetaan vihreä raita ylöspäin.
Putkien kaltevuus on 0,5 - 1 cm / m ja putkien alla ja loppupäässä on sepeliä vähintään 50 mm. Jakokerroksen kokonaispaksuus on noin 400 mm

Jakokerroksen levittäminen. Myös suodatinhiekka on tasattu ennen jakokerrosta.
Rei'itetyt putket on asennettu vihreä raita ylöspäin. Putket peitetään n. 5 cm:n sepelikerroksella.
Otsolassa haluttiin varautua myös routaa vastaan. Routaeristeiden päälle asennettiin suodatinkangas, jonka jälkeen kaivanto täytettiin.

Uponor Sako -saostussäiliön asennus
Saostussäiliötä varten tehdään kaivanto, jonka pohja tasataan soralla tai hiekalla. Sen jälkeen tasaus tiivistetään. Saostussäiliön ympärys täytetään hiekalla ja tiivistetään täryttämällä, noin 150 - 200 mm kerroksina.

Ennen ympäryksen täyttöä tarkistetaan vielä säiliön pystysuoruus.
Saostussäiliön ulostuloihin on asennettu kumirengastiivisteet ja taivutuskulmat. Taivutuskulmiin on liitetty rei'ittämättömät putket, jotka on edelleen liitetty taivutuskulmien avulla imeytysputkiin. Liitoksien jälkeen putket peitetään hiekalla.
Heti asennuksen jälkeen saostussäiliö on täytettävä puhtaalla vedellä. Täytön jälkeen säiliössä olevat virtaussäätimet säädetään, jotta imeytysputkiin virtaavat vesimäärät ovat yhtä suuret.
Oranssiseen putkeen liitetään talosta tuleva viemäriputki ( ø110 mm ).


Lisätietoa jätevesijärjestelmistä...