Rungon teko
copyright
Suorakanava Oy

Rungon työvaiheet ovat:
1. Merkitään alajuoksun paikka
2. Asennetaan tiivistekaista ja alajuoksu
3. Merkitään alajuoksuun raunkotolppien ja aukkojen paikat
4. Yläjuoksuun merkitään ristikoiden paikat ja L-rautojen kiinnitys
5. Kootaan seinänosa
6. Nostetaan seinänosa ja tuetaan väliaikaisesti
7. Asennetaan ikkunoiden alapuut
8. Asennetaan erkkerin runko

Ennen alajuoksun asentamista tasoitetaan perustukseen mahdollisesti jääneet korkeuserot. Huom! Ristimitta tarkistettava, jotta saadaan seinät suoraan kulmaan.
Alajuoksu kiinnitetään perustukseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan joko tartuntaraudoilla tai kiilapultein linjalankaa apuna käyttäen.
Perustuksen päälle levitetään tiivistekaista, joka on alajuoksun levyinen. RIstimitta tarkistettava uudelleen!
Alajuoksut kiinnitetään toisiinsa naulalevyin.

Aukkojen ja runkotolppien paikat siirretään tasopiirustuksesta alajuoksuun.

Määrämittainen yläjuoksu laitetaan alajuoksun päälle. Ristikoiden paikat merkitään yläjuoksuun ja kiinnitetään kulmaraudat. Päätyseinän runkotolppajako merkitään ensimmäisen ristikon alapaarteeseen.

Seinäosa kootaan Kastelli-talon rakentamisoppaan mukaisesti.

Maassa kasatut seinänosat nostetaan pystyyn yksi kerrallaan nurkasta aloittaen. Runko tuetaan keskivaiheilta 50x100 lankuilla sokkelin ulkopuolelta. Runkotolpat naulataan alajuoksuun kiinni ja tuetaan nurkat vinotuilla pystysuoraan. Tämän jälkeen nostetaan seuraava rungon osa pystyyn ja naulataan se kiinni edelliseen osaan kertopuusta ja yläjuoksusta.

Kastelli-talojen runkotavara on valmiiksi määrämittaista, jolloin elementit on helppo koota. Puutavarassa on lisäksi merkinnät, joista piirustuksia lukemalla selviää, minne kukin puu kuuluu.

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle