Autotallin lattiavalun pintakäsittely
copyright
Suorakanava Oy

Erittäin tärkeä työvaihe, valun jälkihoito, lankeaa yleensä rakentajan harteille. Laatan jälkihoito tulee etenkin tuulisella ja aurinkoisella säällä aloittaa jo valupäivänä. Levittämällä laatan päälle muovi heti pinnan oikaisun jälkeen, estetään laatan liian nopea kuivuminen. Muovi poistetaan hierron ajaksi ja levitetään sen jälkeen uudestaan. Seuraavana päivänä jälkihoitoa jatketaan kastelemalla valun pinta ja levittämällä muovi uudestaan laatan suojaksi. Lämpötilan ollessa 20 astetta jälkihoitoa tulisi jatkaa vähintään viikko. Mikäli lämpötila on 10 astetta tai vähemmän, jälkihoitoa jatketaan kaksi viikkoa. Puutteellisesta jälkihoidosta aiheutuu pölyävä ja heikkolujuuksinen pinta sekä laatan halkeilu, joten huolellisuus kannattaa muistaa.

Lattiavalut kannattaa jättää yleensä ammattilaisille hyvän lattian suoruuden ja pienen tasoitustarpeen saavuttamiseksi. Leo-Pekan autotalliinkin betonin toimitti Lohja Rudus.

Betonin hierto aloitetaan, kun sen pintaan on tärytyksen sekä oikaisun jälkeen noussut vesi ja betonin pinta on alkanut himmetä. Pinnan hierto tapahtuu betonipinnan kulutuskestävyyden mukaan joko käsin tai koneella.

Betonin hiertoajankohdan arviointiin tarvitaan ammattilaissilmää. Hierto aloitetaan, kun betonipintaa jää kuvio kengästä, mutta kenkä ei painu betoniin. Herron tarkoitus on tasata ja tiivistää betonipintaa. Näin betonin lujuus ja kestävyys kasvavat.
Hierron aloitus tapahtuu eniten kuivuneista kohdista (seinän vierusta, putkiläpivientien ympäristöt). Kun hierretään, se tapahtuu kauimmaisesta kohdasta poistumissuuntaan. Työasento on polvillaan ja polvien alla käytetään polvityynyjä tai levyjä, jolloin paino jakautuu tasaisesti pinnalle.
Hiertiminä käytetään puu- tai teräshierrintä. Puuhierrintä käytetään ensimmäisessä hierrossa, puoliympyrän muotoisessa liikkeessä käden ulottuman laajuinen alue.

Kaivoihin päin tulevat kaadot ovat tärkeitä.

Lisätietoa valmisbetonista...

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle