Sadevesiputkien asennus
copyright
Suorakanava Oy

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on tärkeä osa rakentamista. Salaoja kerää maassa olevan haitallisen veden pois perustusten luota. Tarvittaessa se varmistaa myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa. Putkiston huoltoa varten tarvitaan salaojakaivo jokaisessa mutkakohdassa.

Sadevesiviemäri johtaa katolta valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lammikoiksi pihalle ja muodosta uhkaa perustusten ja kellarien kuivuudelle.

Sadevesiviemärit alkavat heti kourujärjestelmään kuuluvien syöksytorvien alta. Niiden väliin sijoitetut rännikaivot siivilöivät ensin suurimmat roskat pois.

 
Putkia varten kaivetaan kaivannot.   Rännikaivo.
 
Rännikaivon asennus.    
  Perusvesiputkistopaketin sisältö/kpl/Uponor-nro
- Uporen-muhviputket ø 110/95 x 3 m 20 741032
- Uponor Tupla -salaojaputket ø 110/95 x 3 m 30 340032
- Kaksoismuhvit ø 110 6 380132
- Taivutuskulmat ø 110 10 383233
- Taivutushaarat ø 110 6 383333
- Uporen-tiivisteet ø 110 25 160534
- Uponor Rännikaivo ø 110 4 361801
- Uponor 315 -kaivo kansineen 4 352361
- Uponor pihakaivon pohjaosa 1 364474
- Pihakaivon nousuputki ø 400 x 1 m 1 203067
- Kaivohattu ø 400 (RST) 1 258846
- Pallopadotusventtiili + läpivientitiiviste ø 110 1 364498
     
 
Etualalla salaojaputkiston tarkistuskaivo. Tarkastuskaivot ovat huoltopisteitä, joiden kautta salaojat voi tarvittaessa huuhdella. Kaivo tarvitaan jokaisessa nurkkakohdassa.   Rännikaivon oikea korkeusasema mitataan. Syöksytorvien paikat on määrättävä jo suunnitteluvaiheessa, jotta rännikaivot ja sadevesiviemärit voidaan sijoittaa oikein.
 
Järjestelmän kokoaminen on joutuisaa, taivutuskulmien ja -haarojen avulla. Putkiston suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään samoilla taivutettavilla yhteillä kuin salaojassakin, nyt vain tiivisteiden kera.   Taivutushaara. Sadevesiviemäri, Uporen ø 110 -muhviputki, on Uponor Tupla -salaojan tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki.
 
Sadevesikaivot asennetaan suoraan...   ...ja oikealle etäisyydelle nurkasta.
 
Putkien peittäminen menossa. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta kivet on poimittu pois.   Koron mittaus meneillään, jotta lasku saadaan oikeaksi. Sadevesiviemäri ja salaoja asennetaan tavallisesti rinnakkain ja samaan kaltevuuteen (min. 5 mm/m).
 
Seuraava rännikaivo.   Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle.
 
Rännikaivon sijainti...   ...tarkistetaan mittaamalla.
 
Jälleen mittausta...   ...ja sopiva putki paikoilleen.
 
Liitoksen kiinnitys. Uporen-putkien toisessa päässä on kiinteä liitosmuhvi.   Laskun tarkistusta jälleen.

Lisätietoa perustusten kuivatuksesta...

Etusivulle