Käyttövesijärjestelmän asennustyöt copyright
Suorakanava Oy

Veden tuominen taloon ei ole pelkän putken valitsemista. Käyttövesiverkoston valinta onkin yksi talon keskeisistä ratkaisuista. Veden laatuun ja kosteus-turvallisuuteen vaikuttaa myös se, millaisia liittimiä ja läpivientiosia käytetään sekä mitä materiaalia ja minkä laatuisia ne ovat. Tärkeää on huomioida, että järjestelmässä käytetään varmasti yhteensopivia osia.

Leo-Pekka tähden taloon valittiin Uponor Wirsbo -käyttövesijärjestelmä. Se on on laaja kokonaisuus, johon sisältyvät kaikki käyttövesiputkistoissa tarvittavat putket ja liittimet sekä muut tarvikkeet. Järjestelmän testattu käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

Ensimmäisessä vaiheessa Leo-Pekan tontilla asennettiin viemäriputket ja kylmävesiputket sorakerrokseen. Lämminvesiputket asennettaan myöhemmässä vaiheessa lattian eristeen päälle.

Uponor Wirsbo -käyttövesijärjestelmässä asennusvirheiden mahdollisuus on minimoitu. Jakotukin ja vesipisteen väli tehdään yhdellä vedolla, joten turhia liitoksia ei tarvita.
Tässä kohteessa käyttöveden virtausputket (PEX) ja suojaputket toimitettiin erikseen. Virtausputki sujutetaan suojaputkeen vasta työmaalla. Toinen vaihtoehto on, että virtausputki on sujutettuna suojaputkeen valmiiksi jo tehtaalla.
Sokkelin ulkomitat merkattuna. Putkien ja lattiakaivojen paikat mitataan talon ulkolinjojen perusteella.
 
Virtausputken ympärillä on suojaputki. Sen tarkoitus on mahdollisessa vuototilanteessa johtaa vesi pois rakenteista. Oikein asennettunakin Uponor Wirsbo -putki tai liitos saattaa vaurioitua putkeen kohdistuvasta ulkoisesta rasituksesta, esimerkiksi väärään paikkaan lyödystä naulasta.
Kylmävesiputket asennetaan jakotukin kohdalle ja liitetään myöhemmin jakotukkiin Uponor Wirsbo Q&E-liittimillä.
Uponor Wirsbo -käyttövesijärjestelmä on laaja kokonaisuus, johon sisältyvät kaikki käyttövesiputkistoissa tarvittavat putket ja liittimet sekä muut tarvikkeet.
Vesipisteiden ja jakotukin väliset vedot alkavat kylmävesiputkien osalta olla kunnossa. Asennustyöt teki Satahämeen LVI -palvelu.
 
Viemäröintiputkistojen päät asennetaan paikalleen.

 

Tilaa "Juomavettä, Uponor Wirsbo" -esite...

Lisätietoa käyttövesijärjestelmistä

Lisätietoja Satahämeen LVI -palvelu

Hae palveluhakemistosta urakoitsijoita

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle