Paalutustyö valmis copyright
Suorakanava Oy

Teräspaalut lyötiin paikalleen Leo-Pekan tontilla.

Ennen paalutustöiden aloittamista tehtiin naapurikatselmus. Lähinaapurien talojen kunto tarkastettiin pintapuolisesti. Jos paalutustöiden jälkeen löydetään lähitaloissa vaurioita, voidaan etukäteistarkastuksen perusteella todeta onko vahinkojen syntymiseen vaikuttanut paalutuskoneen junttaus.
Vastaava mestari Olli Hanhiniemi teki muistiinpanoja tarkastuskierroksella. Taustalla näkyvästä talosta ei huomautettavaa löytynyt.
Pohjatutkimuksen ja perustamistapasuosituksen mukaisesti rakennus perustetaan teräsputkipaalujen RR 115 välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Leo-Pekan talon perustuksia varten laskettiin tarvittavan 28 paalun paikkaa. Paalutustyön teki Maanrakennus Osmo W. Ojala Ky.
 
Teräspaalut ovat määrämittaisia ja niitä jatketaan tarpeen mukaan. Ensimmäisenä lyötävän teräspaalu kärki suojataan maakärjellä.
 
Paalutuskone nosti ketjun avulla paalun asennuspaikalle. Paalun päähän asennettiin sovitekappale, joka välittää lyönnin jatkosholkin ohi paaluputkeen.
 
Maaperä oli sen verran pehmeää, että ensimmäiset paalun osat upposivat paalutuskoneen pudotusjärkäleen omalla painolla. Viimeisissä metreissä järkälettä jouduttiin jo pudottamaan. Paalut lyötiin noin 30 metrin syvyyteen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jokaista paikkaa kohti 5 metrin mittaisia paaluja upposi kuusi kappaletta.
Teräspaalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko määräytyy pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR90 ja RR115/6,3.
 
RR-paaluissa on jatkokset kaikissa paaluelementeissä. Tarvittaessa voidaan ylijäävällä osalla aloittaa seuraava paalu, jolloin hukkaa ei synny lainkaan.
Paalujen upotus lopetetaan loppulyönneillä, joilla varmistetaan paalujen geotekninen kantavuus. Loppulyöntiehdon täyttyminen varmistetaan vaativissa kohteissa vielä dynaamisella koekuormituksella. Tämä voidaan tehdä käytettävällä paalutuskalustolla, kun käytössä on pudotusjärkäle, hydraulijärkäle tai paineilmavasara.
Paalut katkaistiin suunnitelman määrittelemästä katkaisukorkeudesta kohtisuoraan paalun akselia vastaan.
Katkaisu sujui näppärästi kulmahiomakoneella.
Leo-Pekan kohteessa teräspaalut betonoitiin. Tavallisesti RR-teräspaaluja ei kuitenkaan tarvitse betonoida vaan riittävä kantavuus saavutetaan teräspoikkileikkauksen avulla. Tietyissä olosuhteissa betonointia voidaan tarvita; esimerkiksi paalujen jäykkyyden kasvattamiseksi tai estämään paineellisesta pohjavedestä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Ennen betonointia tarkistettiin, että paaluputket olivat puhtaita.
 
Betonin Leo-Pekan työmaalle toimitti Lohja Rudus.
 
Betonoinnin jälkeen kiinnitettiin paaluhatut. Rakenteiden betonoinnin yhteydessä on huolehdittava siitä, että paaluhatut pysyvät oikealla paikallaan.

 

Lisätietoa Ruukin teräspaaluista

Lisätietoa Maanrakennus Osmo W. Ojala Ky

Lisätietoa Lohja Rudus valmisbetonista

Lisätietoa Cramo-konevuokrauksesta

Hae palveluhakemistosta urakoitsijoita

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle