Leo-Pekan taloon sähköistysideat Enston suunnitteluoppaan avulla
copyright
Suorakanava Oy

Leo-Pekka on Tähtemme projektin suunnittelijat kokoontuivat Suorakanavan toimitiloissa keskustelemaan ja kokoamaan yhteen talon suunnittelun vaiheita.  Mukana kokouksessa olivat pää-/ rakennussuunnittelija, LVI-suunnittelija, rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija ja hankkeen valvoja.

Leo-Pekka ja suunnittelupäällikkö Alpo Vesterberg keskustelivat sähköistyksen suunnittelusta. Avuksi otettiin Enston Kodin Sähköistys -esite ja Suunnitteluopas.

Sähköistyksellä oleellinen rooli kodin viihtyisyydessä ja turvallisuudessa

Kun talo aikanaan valmistuu, on asujan kannalta yksi olennaisista, jokapäiväiseen testiin joutuvista suunnittelukohteista sähköistys. Alkuvaiheessa tämä onkin siis huomioitava hyvin. Talon sähkösuunnittelusta vastaavalla suunnittelupäällikkö Alpo Vesterbergillä oli tarjota Leo-Pekalla oivallinen työkalu sähköistytarpeiden kartoittamiseen. Enston suunnitteluoppaan avulla saadaan helposti selville, mitä tuleva asukas taloltaan vaatii. Suunnitteluoppaan vihkoon voi merkitä huone- ja tilakohtaisesti, millaisia sähköratkaisuja niihin halutaan. Näin tulee varmistettua, että lopullisessa sähkösuunnitelmassa tulee huomioiduksi kaikki tulevan asukkaan toivomukset. Merkintöjen avulla on helppo käydä ratkaisut läpi sähkösuunnittelijan kanssa.

Sähköistyksen suunnittelu kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin, sillä sähköratkaisujen toteuttaminen on paljon helpompaa ja edullisempaa rakennusvaiheessa kuin jälkikäteen.

Enston suunnitteluoppaan voit tilata Lisäinfopalvelusta. Voit käyttää myös Kodin sähköistystyökalun nettiversioita.

Mukana olivat sähkösuunnittelija Alpo Vesterberg Suunnitelutoimisto Hakala Oy:stä, rakennesuunnittelija Tuomas Koski Kastelli-Talot Oy:sta, LVI-suunnittelija Timo Väisänen Satakunnan LVI-toimistosta, Leo-Pekka Tähti ja pää-/ rakennussuunnittelija Matti Asmala, Arkkitehti Oy Asmala.

Suunnittelijoiden sujuvaa yhteistyötä

Suunnittelijoiden kokouksen tarkoitus oli taloprojektin tilanteen ja tämän hetkisten osasuunnitelmien esitteleminen.
Leo-Pekan talon suunnittelussa ja rakentamisessa on mukana useita tahoja, joten tietojen välityksessä asianosaisille on omat haasteensa. Hankkeelle onkin perustettu internetin kautta toimiva suunnitelmapankki, johon osasuunnittelijat voivat lähettää tarvittavat dokumentit asianomaisten nähtäväksi. Suunnittelijat pitivät suunnitelmapankkia tervetulleena työkaluna.

Suunnitelmien osalta ollaan hyvässä vauhdissa. Pääkuvat ovat valmiit ja rakennuslupa käsitelty. Rakennesuunnittelun osalta tilanne näyttää myös hyvältä ja tarvittavat tiedot perustuksia ja massalaskentaa varten ovat kunnossa. LVIA:n osalta on lattialämmityksen osalta suunnitelmat valmiina ja IV-suunnitelmien tekeminen aloitetaan hetimiten. Suunnittelukokouksessa käytiin läpi myös erinäisiä yksityiskohtia, jotka pitää ratkaista ennen rakennustöiden alkua. Esim. miten ratkaistaan tilanne, kun pyörätuolilla tullaan kuraisella säällä sisätiloihin. Jotta kura ei kulkeutuisi joka paikkaan, pitää sisääntulon yhteyteen saada paikka, jossa pyörätuoli voidaan pestä. Tämä puolestaan pitää huomioida suunnittelussa mm. tarvittavien vesipisteiden ja kaivojen osalta.

Lisätietoa sähköistyksestä

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle