Aloituskokouksessa projektin vastuut selville
copyright
Suorakanava Oy

Aloituskokouksessa talon piirustuksia tutkivat hankkeen valvoja Jukka Kotiniemi, arkkitehti Matti Asmala, vastaava työnjohtaja Olli Hanhiniemi, Leo-Pekka Tähti ja rakennustarkastusinsinööri Pauli Pelkkikangas.

Ennen rakentamisen aloittamista on pidettävä lakisääteinen aloituskokous. Leo-Pekan taloprojektin aloituskokous pidettiin viime perjantaina Porin rakennusvalvontatoimistossa.
Kokouksen veti rakennustarkastusinsinööri Pauli Pelkkikangas. Aluksi hän tähdensi läsnäolijoille, että aloituskokous pidetään, jotta suunnittelu ja rakentaminen tapahtuvat voimassa olevien ohjeiden mukaan ja muistutti samalla vuoden alussa voimaan tulleesta uudesta betoninormista.
Kaikki tarvittavat dokumentit olivat koossa, joten kokous eteni sujuvasti.
Projektin vastaavat valvojat ja suunnittelijat käytiin läpi. Pelkkikangas totesi, että mukana oli harvinaisen hyvä ”henkilögalleria”. Tavallisesti nimilista on huomattavasti suppeampi.
Rakennusvalvonnan tehtävä on kontrolloida, että rakentaminen sujuu määräysten mukaan. Pelkkikangas painottikin, että vastuu rakenteiden määräysten mukaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta on viime kädessä suunnittelijoilla ja vastaavalla mestarilla.

 

Aloituskokouksessa käytiin läpi vastuuasioiden lisäksi mm. seuraavia asioita
- rakentamisen perusaikataulut
- kerrattiin mitä katselmuksia rakentamisen aikana tarvitaan.
- Rakentamisprosessin dokumentointi. Mitä kaikkea pitää täyttää rakentamisen aikana.

Aloituskokouksen lopuksi todettiin, että rakennustyö on aloittamiskelpoinen. Hankkeen ja sen toteuttajien edellytykset ryhtyä rakentamaan oli todettu ja varmistettiin vielä aloituskokouksen pöytäkirjaan allekirjoituksin.

Apuväline onnistuneeseen rakentamiseen

Rakentajan ja rakennusvalvonnan välinen aloituskokous on lakisääteinen ja samalla tehokas rakentamisen apuväline. Rakennusvirheiden korjaaminen jälkikäteen maksaa rahaa ja aikaa. Kun avauskokouksessa on ennakolta käyty läpi vastuut, velvoitteet ja rakentamisen resurssit, ollaan hyvällä matkalla projektin onnistuneeseen ja virheettömään läpivientiin. Ensimmäistä kertaa rakentavalle aloituskokouksessa selkiytyy mitä kaikkea rakentamisprojektin aikana on edessä ja odotettavissa.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennuttaja tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Kokouksen aikana täytetään pöytäkirja, johon merkitään lupa-asiakirjoissa rakennuttajalle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadun varmistamiseksi.

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle