Naapurien kuuleminen rakennuslupaa varten
copyright
Suorakanava Oy


Leo-Pekka Tähden taloprojektin rakennuslupahakemus on tässä vaiheessa hanketta ajankohtainen. Luvan käsittelyyn tarvittavat dokumentit ovat kasassa, mutta lupakäsittelyn vaatimusten mukaisesti hanke piti vielä esitellä naapureille. Tiedottaminen ja kuuleminen rajanaapureille on pientaloprojektissa yksinkertaisinta toteuttaa henkilökohtaisesti. Tällöin rakennuslupahakemukseen liitetään naapurien allekirjoituksella varustettu selvitys, mistä selviää, että naapureilla on tieto asiasta ja on ollut mahdollisuus tutustua piirustuksiin. Naapureiden tiedot kannattaa tarkistaa kaupungin tai kunnan rakennusvalvonnasta. Naapuri ei välttämättä ole se, joka asuu kiinteistössä ja naapurissa voi olla vain rakentamaton tontti.

Parhaassa tapauksessa tulevat naapurit tavoittaa helposti. Toisinaan, etenkin jos rajanaapureita on useampia, saattaa joutua tekemään enemmänkin töitä kaikkien tavoittamiseksi. On syytä myös muistaa, että allekirjoitukset tiedottamisesta on siis saatava aina kiinteistön omistajalta. Leo-Pekan tapauksessa kaikki sujui kohtuullisen vaivalla. Tavoitettavia naapureita oli vain kaksi ja heistä toinen asui lähettyvillä. Auton mittariin tuli kuitenkin kilometrejä, kun Leo-Pekka vieraili toisen naapurikiinteistön omistajan luona Kokemäellä.

Tähän paperiin tarvittaisiin naapuriin rakentavien kuittakset tiedottamisesta.
Leo-Pekalla oli mukanaan pääpiirustukset, joden avulla voitiin esitellä tuleva rakennushanke.

Katso kuvat rakennuslupaa varten

Lisätietoa projektin vaiheista

Etusivulle