Lastensuojelu Suomessa
copyright
Suorakanava Oy

Lastensuojelua ja sen järjestämistä määrää lastensuojelulaki ja -asetus. Toiminta on luvanvaraista ja sitä valvoo läänin sosiaalitarkastaja. Lastensuojelua järjestävät kunnat, kolmas sektori, sekä yksityiset palveluiden tarjoajat. Painopistettä siirretään ennaltaehkäisemiseen ja perheiden tukemiseen. Tämä ei kuitenkaan tee tarpeettomaksi paikkoja, jotka tarjoavat sijaishuoltoa, kuten Ryhmäkoti Raide.

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen tai nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus. Avohuollon tukitoimena voidaan järjestää myös perhehoitoa ja laitoshuoltoa yhdessä vanhemman tai huoltajan kanssa tai 12 vuotta täyttäneelle lapselle yksinään.

Vuonna 2004 oli lastensuojelun avohuollon piirissä 59 912 lasta ja nuorta, joista 27 % uusia asiakkaita. Avohuollon piirissä olleiden lasten ja nuorten määrä on viime vuosina kasvanut vuotta 2001 lukuun ottamatta. Edellisestä vuodesta lasten määrä kasvoi noin 3 500:lla. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 14 704 lasta ja nuorta. Edellisestä vuodesta sijoitettujen määrä kasvoi 339:lla lapsella ja nuorella. Sijoitettujen kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina 2 - 5 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2004 kasvuvauhti oli 2,4 %. Kaikista alle 18 -vuotiaista lapsista ja nuorista yksi prosentti oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle.

Laitoshuolto merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä lastenkodissa, nuorisokodissa,
koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa lastensuojelulaitoksessa. Ryhmäkoti Raide tarjoaa laitoshuoltoa kunnille ja kaupungeille.

Huostaanotto merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä yhteiskunnan (kunnan
sosiaalilautakunnan) toimesta. Huostassa olevien kokonaismäärä on viime vuosina kasvanut 1 - 6 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2004 kasvu oli 3,9 %. Kasvuvauhti laski hieman edellisestä vuodesta. Huostaanotetuista 20 % oli huostaanotettu tahdonvastaisesti. Alle kouluikäisiä, 0-6-vuotiaita, otettiin ensi kertaa huostaan yhteensä 554 lasta vuoden 2004 aikana. Huostaanotto koski kaikkiaan 9 482 lasta vuoden 2004 aikana ja näistä kiireellisen huostaanoton koki 1 412 lasta. Osa huostaanotetuista nuorista siirtyi vuoden aikana 18 vuotta täytettyään jälkihuoltoon.

Lastensuojelun sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshuoltona taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Sijoitetuista lapsista puhuttaessa tarkoitetaan sosiaalilautakunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria.

Jälkihuolto sisältää sosiaalilautakunnan tukitoimet sijaishuollon päättymisen jälkeen.
Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. Ryhmäkoti Raide tarjoaa jälkihuoltopalveluita itsenäistyville nuorille 18 ikävuoden jälkeen. Nuori muuttaa ryhmäkodista tukiasuntoon, jossa hän voi harjoitella tuetusti itsenäistä asumista ja vastuun ottamista omasta elämästä käytännössä. Ryhmäkoti Raiteen ohjaajien tuki on saatavilla nopeasti ja helposti.

Lähteet: Lastensuojelulaki, lastensuojeluasetus, Stakes


<<-- Takaisin edelliselle sivulle

Etusivulle