Lastenkoti Toijalaan
copyright
Suorakanava Oy

Ryhmäkodista rakennetaan kodinomainen paikka elää ja asua

Ryhmäkoti Raidetta lähdettiin suunnitelmaan mahdollisimman kodinomaiseksi paikaksi, mutta joka samalla pystyy täyttämään viranomaisten asettamat vaatimukset toiminnalle. Raiteessa tulee työskentelemään seitsemän kasvatusalan ammattilaista, sekä yksi keittiön hengetär.

Ryhmäkodin perustajilla Arto Tanskasella ja Lari Janhusella on useiden vuosien työkokemus lastensuojelutyöstä.

- Olimme etsineet sopivia tiloja oman yksikkömme tarpeisiin yli kahden vuoden ajan. Riittävän suurta kiinteistöä, joka täyttäisi kaikki lääninhallituksen tila- ja rakennemääräykset, paloviranomaisen palomääräykset ja terveysviranomaisen määräykset, ei ole helppo löytää. Jos sellainen lopulta jostain löytyi, niin edessä olisi ollut mittava aikaa ja rahaa vievä remontti, tai jo valmiiksi sopivan kiinteistön tapauksessa valtava summa rahaa, Arto Tanskanen kertoo projektin alkuvaiheista, ja jatkaa:

- Yhden kerran sattui niin, että sopiva kiinteistö löytyi ja kaikki näytti hyvältä. Viime metreillä ympäristön voimakas vastustus adresseineen ja lehtikirjoitteluineen kaatoi hankkeen. Tässä vaiheessa pidimme tauon ja mietimme jatkoa pitkään ja hartaasti.

Oman talon rakentaminen sittenkin järkevin ratkaisu

- Se ei välttämättä tulisi kalliimmaksi. Isot kiinteistöt maksavat aina, ja itserakennettu kiinteistö olisi sellainen kuin sen haluamme olevan, perustelee Tanskanen ratkaisua.

- Toijalan Kaupunki saatiin myötämieliseksi hankkeelle, ja se tarjosi meille muutamaa vaihtoehtoista tonttia, joista valitsimme mielestämme tarkoitukseemme hyvin sopivan.

Asemapiirroksesta selviää mm. rakennuksen
sijoittuminen tontille.
Tontille mahtuu vaivatta 500 m2:n ryhmäkoti Raide

Taloa suunnittelemaan

Yhteistyökumppaniksi talotoimitukseen valikoitui Kastelli-talot. Kastelli tarjosi käyttöön arkkitehdin, jonka avulla tarpeet täyttävä asunto suunniteltiin. Kastellin Hämeenlinnan yhteyshenkilö Tapio Luukas, joka kulki rinnalla koko prosessin ajan, kokosi yhteen suunnittelussa mukana toimineet tahot ja selvitteli rakentamiseen liittyvää paperisotaa.

- Yhtenä kantavana perusajatuksena oli, että talo tehtäisiin itsensä peilikuvaksi. Jos ja kun se joskus tulevaisuudessa halutaan myydä, niin se on helppo muuntaa paritaloksi rakentamalla seinä keskelle taloa, Tanskanen kertoo.

Kastellin Tapio Luukas on ollut projektissa mukana
alusta asti
Ryhmäkoti Raiteen julkisivut

Toiminta mahdollisimman kodinomaista

Toiminta ryhmäkoti Raiteessa poikkeaa normaalista asumisesta vain hyvin vähän. Lasten asuinhuoneet sijaitsevat määräysten mukaisesti puurakenteisessa talossa, ensimmäisessä kerroksessa. Paloturvallisuuteen liittyvät asiat on otettu huomioon suunnittelua tehtäessä, lisäksi huonekoot on määritelty tarkkaan.

Huonejako täyttää kaikki vaaditut määräykset. Lasten huoneet sijaitsevat alakerrassa (vas.), henkilökunnan tilat yläkerrassa (ylh.).

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelua ja sen järjestämistä määrää lastensuojelulaki ja -asetus. Toiminta on luvanvaraista ja sitä valvoo läänin sosiaalitarkastaja. Lastensuojelua järjestävät kunnat, kolmas sektori, sekä yksityiset palveluiden tarjoajat, kuten Ryhmäkoti Raide. Painopistettä siirretään ennaltaehkäisemiseen ja perheiden tukemiseen. Tämä ei kuitenkaan tee tarpeettomaksi paikkoja, jotka tarjoavat sijaishuoltoa.

Ryhmäkoti Raide tarjoaa laitoshuoltoa kunnille ja kaupungeille. Laitoshuolto merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä lastenkodissa, nuorisokodissa,
koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa lastensuojelulaitoksessa.

Ryhmäkoti Raide tarjoaa lisäksi jälkihuoltopalveluita itsenäistyville nuorille 18 ikävuoden jälkeen. Nuori muuttaa ryhmäkodista tukiasuntoon, jossa hän voi harjoitella tuetusti itsenäistä asumista ja vastuunottamista omasta elämästä, käytännössä. Ryhmäkoti Raiteen ohjaajien tuki on saatavilla nopeasti ja helposti. Jälkihuolto sisältää sosiaalilautakunnan tukitoimet sijaishuollon päättymisen jälkeen. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta.

Lisätietoa lastensuojelusta Suomessa<<-- Takaisin edelliselle sivulle

Etusivulle