Skärgårdsvillan
copyright
Suorakanava Oy

Presentation av projektet

Skärgårdsvillan är Ingenjörsbyrå Ab Ska-Plan Oy:s egna projekt på Airisto fritidsbostadsmässa i Pargas. Fritidsbostadsmässan är öppen under tiden 17.6-10.7 2005.

Byggnaden har planerats av företagets egna planerare och förverkligandet av huset sker i nära samarbete med Kastelli. Även Ab SKa-Plan Oy:s egna timmermän deltar i byggandet av villan. Under projektets gång kommer även ett antal lokala materialleverantörer och underleverantlörer att delta i arbetet.

Arbetena med Skärgårdsvillan inleddes 28.11.2004 och är beräknade att vara slutförda i början av april månad.

Veckan 52

Bild av vindsvåningen. Rumshöjden på den mittersta delen av övre våningen är 2,4 m och golvytan 36,5 m².

Ventilationsrören är färdigt monterade och i väggen har lämnats en öppning för att man skall kunna isolera kanalerna med blåsull.

På den sydvästra fasaden fattas ännu brädfodringen medan de övriga fasaderna nog är färdiga.

Några dagar senare är även arbetena med den sydvästra fasadens brädfodring i full gång. På bilden syns Kastellis timmermän.

På insidan har man påbörjat monteringen av värmeisoleringen i golvet. På bilden syns Ab SKa-Plan Oy:s nyanställda timmerman Erik Bark.


Även VVS-möntörerna har varit på plats. På bilden syns badrummets och bastuns vattenledningar. Varmvattenberedaren kommer att placeras i hörnet under bastulaven.

Huvudsidan...

Kastelli-villor...

<<-- Tillbaka

Första sidan