Skärgårdsvillan
copyright
Suorakanava Oy

Presentation av projektet

Skärgårdsvillan är Ingenjörsbyrå Ab Ska-Plan Oy:s egna projekt på Airisto fritidsbostadsmässa i Pargas. Fritidsbostadsmässan är öppen under tiden 17.6-10.7 2005.

Byggnaden har planerats av företagets egna planerare och förverkligandet av huset sker i nära samarbete med Kastelli. Även Ab SKa-Plan Oy:s egna timmermän deltar i byggandet av villan. Under projektets gång kommer även ett antal lokala materialleverantörer och underleverantlörer att delta i arbetet.

Arbetena med Skärgårdsvillan inleddes 28.11.2004 och är beräknade att vara slutförda i början av april månad.

Veckan 50

Grunden är färdig och Kastellis timmermän har fortsatt med monteringen av stommen.

Fasaden mot nordväst.

Vindskyddskivorna är färdigt monterade på väggarna och på taket är läkten färdig monterad. På insidan pågår som bäst monteringen av värmeisoleringen och på utsidan skall man snart börja med brädfodringen.

Huvudsidan...

Kastelli-villor...

<<-- Tillbaka

Första sidan