Skärgårdsvillan
copyright
Suorakanava Oy

Presentation av projektet

Skärgårdsvillan är Ingenjörsbyrå Ab Ska-Plan Oy:s egna projekt på Airisto fritidsbostadsmässa i Pargas. Fritidsbostadsmässan är öppen under tiden 17.6-10.7 2005.

Byggnaden har planerats av företagets egna planerare och förverkligandet av huset sker i nära samarbete med Kastelli. Även Ab SKa-Plan Oy:s egna timmermän deltar i byggandet av villan. Under projektets gång kommer även ett antal lokala materialleverantörer och underleverantlörer att delta i arbetet.

Arbetena med Skärgårdsvillan inleddes 28.11.2004 och är beräknade att vara slutförda i början av april månad.

Utsikt från tomten. Trots att tomten inte har egen strand är utsikten ändå fantastisk.

Tomten innan röjnings- och markarbetena inleddes.

Arbetenä är inne på sin första dag. Grunden är färdig grävd och Ab SKa-Plan Oy:s timmermän är i full gång med att göra i ordning formarna för grundsulan.

Formarna börjar vara klara och betongbilen är på väg till byggplatsen...

Formarna blev färdiga i tid och man kunde gjuta grundsulan färdig för att sedan lämna den att torka över veckoslutet (vänster).

Färdig gjuten grundsula (ner).

Huvudsidan...

Kastelli-villor...

<<-- Tillbaka

Första sidan