Viitekorko

Viitekorko

· Tarkoittaa korkoa, johon pankki sitoo myöntämänsä lainan koron. Viitekoron muutokset aiheuttavat vastaavan muutoksen lainan korkoon. Asuntolainoissa viitekorkona käytetään yleisimmin pankkien omia prime-korkoja tai 12 kuukauden euribor-korkoa. Korkojaksot voivat olla myös pidempiä, esim. 3 vuoden, 5 vuoden tai 12 vuoden kiinteäkorkoinen laina. Prime-korkoja ei muuteta säännöllisesti tietyin aikavälein, vaan ne seuraavat yleistä korkokehitystä. Prime-korot eivät kuitenkaan muutu markkinakorkojen pienten liikahtelujen mukana, vaan niiden tarkistukset pyritään tekemään pitemmällä aikavälillä. Euribor-korkoihin sidotuissa lainoissa korko tarkistetaan säännöllisin väliajoin: 12 kuukauden euribor-korkoon sidotun lainan 12 kuukauden välein, 6 kuukauden euribor-korkoon sidotun lainan 6 kuukauden välein ja niin edelleen. Esimerkiksi 3 kuukauden euribor-korkoon sidotut lainat ovat jo melko herkkiä markkinakorkojen nopeille muutoksille. Muissa lainoissa kuin asuntolainoissa viitekorkoina käytetään yleisimmin euribor-korkoja (1 kk, 2 kk, 3 kk, 6 kk, 9 kk, ja 12 kk), mutta myös prime-korko on mahdollinen. Pidemmissä korkojaksoissa (3 v, 5 v ja 12 v) korko säilyy koko jakson ajan muuttumattomana.

Linkki rahoitussivuille