Vesihöyryn diffuusio

Vesihöyryn diffuusio

- Vesihöyry kulkee rakenteen kerrosten läpi (diffuusio), riippuen eri materiaalien erilaisesta kyvystä läpäistä tai estää höyryn kulkua; näin ollen rakenteen eri puolilla on erilainen vesihöyryn osapaine ja se pyrkii tasaantumaan ja siitä seuraa, että höyry tunkeutuu rakennekerrosten läpi.