Tapitus

Tapitus

Tapitus

- Puutapit, joilla pystysuunnassa sidotaan yhteen kaksi tai useampia hirsiä. Tällä pyritään estämään yksittäisten hirsien liikkuminen sivuttain.

Linkki hirsitalot-sivuille