Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealue

- Alue, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen.