Sormijatkettu sahatavara

Sormijatkettu sahatavara

- Sahatavaraa, joka on jatkettu pituussuunnassa sormiliitoksin.

Linkki puurakenteet-sivuille