Salaojituskerros

Salaojituskerros

- Jotta maapohja rakennuksen alla pysyisi kuivana, rakennuksen vierus- ja alustäyttöön kuuluu tehdä vettä johtava rakenne tai maa-aineskerros, jossa vesi siirtyy alueelta, jota pidetään kuivana valumalla tai pumppaamalla.

Linkki sadevesijärjestelmät-sivuille
Maa-ainekset