Rakennusosa-ala

Rakennusosa-ala

- Rakennusosa-alan vaakasuoran leikkauksen ala. Toisarvoisten aukkojen kohdalla ajatellaan olevan seinän jatke ja ne lasketaan rakennusosa-alaan.