Rakennusosa

Rakennusosa

- Pystysuorat rakennusosat, jotka ovat huoneen rajoina sekä hormit, kuilut ja kanavat sekä huoneiston tai huoneen rajautuva osa, jonka korkeus on alle 1600 mm, mutta joka suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan on huoneeksi määritelty.